Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dünya Sanatı Tarihi, Mary Hollingsworth, (Çev. Rengin Küçükerdoğan, İnk. Kitabevi 2009 Dünya sanat Tarihi, Adnan Turani, Remzi Kitabevi, 2012 Tarihte Neler Oldu, Gordon Childe, (Çev. Alaeddin Şenel Mete Tunçay) Kırmızı Yay. İst.2009 Sanatın Öyküsü, E.H.Gombrich, (Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran) Remzi Kitabevi, İst. 1986 20.yy Batı Sanatı, Ahu Antman

Dersin İçeriği

Öğrencilerin, 10. y.y. dan bu yana, özellikle Batı sanatı tarihi ve sanat akımları hakkında bilgi sahibi olmaları, Sanat eseri inceleme ve sanat akımlarının niteliklerini özümsemeleri, sanat eserlerini eleştirmeleri ve sanatçılar hakkında tutarlı bilgi edinmeleri hedeflenmektedi

Dersin Amacı

10 .Y.Y.dan günümüze kadar uzanan mimari, resim, heykel eserleri içine alan sanatsal dönemler, akımlar bulundukları şartlarla çerçeve ortaya koyacak derinlikte incelenir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Erken Hristiyanlık Döneminde Avrupa'da Sanat ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI- sanatın öyküsü.PNG
https://muze.gov.tr/s3/MysFileLibrary/IstanbulKariyeMuzesi-528a7621-d211-4948-86
https://istanbul.ktb.gov.tr/TR-165578/aya-irini-kilisesi-muzesi.html
2 ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI-ROMAN SANATI( Karolenj ve Romanesk Dönemler
3 ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI- Avrupa Sanatı-Gotik Dönem
4 Rönesans'ın doğuş sebepleri, sanat eserleri ve sanatçıları ile sanat eserlerinin nitelik ve özellikleri Romantizm Sanat akımı
5 Rönesans Mimarisi
6 İtalya'da Erken Rönesans (1400-1500)
7 Yüksek Rönesans (Resim, Heykel, Mimarlık (1500-1600)
8 Maniyerizm, Mimarlık, Resim ve Heykel
9 Ara sınav
10 Ara Sınav
11 Barok Mimari, Resim ve Heykel
12 Dadaizm
13 Barok Resim Sanatı Caravaggio, Guido Reni, Ribera, Rubens, Velazquez, Nicolas Poussin, Rembrant
14 Rokoko
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
11 Soru-Yanıt 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505832 Sanatın başlıca katagorilerinden heykel, seramik, resim ve mimari alanında bilgi sahibi olur.
2 1505833 Sanatın tarihsel gelişimi ve sanatsal olguların değişme sürecini öğrenir
3 1505834 Toplumların hayatında sanat ve teknik gelişmelerin inkişafı sürecini bilebilir
4 1505835 Geçmiş zaman sanat eserlerinin hangi devir ve kültürde üretildiğini tahmin edebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr