Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Uçar, Tevfik Fikret. (2004). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkılap Kitapevi. 2) Becer, Emre. (1997). İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Yayınevi. 3) Arnheim, Rudolf. (2007).Görsel Düşünme (Çev.: Rahmi Öğdül), Metis Yayınları. 4) Genç, Adem– Sipahioğlu, Ahmet. (1990). Görsel Algılama, Sergi Yayınevi. 5) Güngör, Nazife. (2013). İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi. 6) Jamieson, Harry. (2007). Visual Communication: More Than The Eye, Intellect Publishing Book 7) Lester, Paul Martin. (2003). Visual Communication: Images With Message, Thomson Wadsworth. 8) Seylan, Ali. (2019). Temel Tasarım, YEM Yayınları.

Dersin İçeriği

İletişime dair temel kavramlar, zihinsel süreçler, görsel algı süreçleri ve teorileri, imge ve anlam, sembol türleri hakkında bilgiler verilmesi. Form ve kompozisyona katılan elemanların, nicel etki kategorilerinin açıklanması.

Dersin Amacı

Görsel iletişime temel oluşturan kavramların analitik bir yaklaşımla yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilmesi, görüntü, görüntüsellik ile görsel, algı, görsel algı, algı yanılsamaları, işaret, simge, piktogram, ideogram ve gösterge gibi kavramlar arasındaki benzerlik ve ayrımların açıklanması. Literatür hazırlığı GİG_1. Hafta.pdf
2 Görüntü, görüntüsellik ile görsel ve görsellik, algı, görsel algı, algı yanılsamaları, işaret, simge, piktogram, ideogram ve gösterge gibi kavramlar arasındaki benzerlik ve ayrımların açıklanması. Sunum hazırlığı GİG_2. Hafta.pdf
3 Görsel iletişimin tarihsel gelişimine görsel kültür kapsamında değinilmesi. Araştırma, inceleme GİG_3. Hafta.pdf
4 İletişim süreci öğeleri ve aşamaları eşliğinde görsel iletişimin olumlu ve olumsuz etmenlerine yer verilmesi ve çeşitli görsel iletişim tasarımı uygulamaları eşliğinde pekiştirilmesi. Araştırma, inceleme GİG_4. Hafta.pdf
5 İletişim süreci öğeleri ve aşamaları eşliğinde görsel iletişimin olumlu ve olumsuz etmenlerine yer verilmesi ve çeşitli görsel iletişim tasarımı uygulamaları eşliğinde pekiştirilmesi. Araştırma, inceleme GİG_5. Hafta.pdf
6 Görsel algılamaya dayalı iletişimde önemli görülen Gestalt Kuramı, algısal örgütleme yasaları ve rengin simgesel anlatım dilinin farklı medyalarda kullanılan çeşitli görsel iletişim tasarımı uygulamaları ile desteklenerek anlatılması. Araştırma, inceleme GİG_6. Hafta.pdf
7 Görsel algılamaya dayalı iletişimde önemli görülen Gestalt Kuramı, algısal örgütleme yasaları ve rengin simgesel anlatım dilinin çeşitli görsel iletişim tasarımı uygulamaları ile desteklenerek anlatılması. Araştırma, inceleme GİG_7. Hafta.pdf
8 Farklı medyada kullanılan çeşitli görsel iletişim tasarımı uygulamalarının göstergebilimsel açıdan temel düzeyde çözümleyebilmesi ve anlamlandırılabilmesi. Araştırma, inceleme GİG_8. Hafta.pdf
9 Ara Sınav ARA SINAV UYGULAMASI.pdf
10 Farklı medyada kullanılan çeşitli görsel iletişim tasarımı uygulamalarının göstergebilimsel açıdan temel düzeyde çözümlenebilmesi ve anlamlandırılabilmesi Araştırma, inceleme GİG_10. Hafta.pdf
11 Bir takım kavramların simgeleştirilmesi; tasarım problemlerinin çözümlenmesine ilişkin çeşitli uygulamalar gerçekleştirilmesi ve deneyim kazandırılması. Araştırma, inceleme GİG_11. Hafta.pdf
12 Bir takım kavramların simgeleştirilmesi; tasarım problemlerinin çözümlenmesine ilişkin çeşitli uygulamalar gerçekleştirilmesi ve deneyim kazandırılması. Araştırma, inceleme GİG_12. Hafta.pdf
13 Bir takım kavramların simgeleştirilmesi; tasarım problemlerinin çözümlenmesine ilişkin çeşitli uygulamalar gerçekleştirilmesi ve deneyim kazandırılması. Araştırma, inceleme GİG_13. Hafta.pdf
14 Bir takım kavramların simgeleştirilmesi; tasarım problemlerinin çözümlenmesine ilişkin çeşitli uygulamaların tamamlanması ve döneme ilişkin genel bir değerlendirme yapılması. Araştırma, inceleme GİG_14. Hafta.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
34 Okuma 1 4 4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527913 Görüntü, görüntüsellik, görsel, algı, görsel algı, algı yanılsamaları, işaret, simge, piktogram, ideogram ve gösterge gibi kavramlar arasındaki benzerlik ve ayrımları açıklayabilir.
2 1527914 Görsel iletişimin tarihsel gelişimini, iletişim süreci öğeleri ve aşamaları eşliğinde görsel iletişimin olumlu ve olumsuz etmenlerini ifade edebilir.
3 1527915 Görsel algılamaya dayalı iletişimde önemli görülen Gestalt Kuramı ve algısal örgütleme yasalarını ve rengin simgesel anlatım dilini çeşitli görsel iletişim tasarımı uygulamaları ile destekleyerek anlatabilir, farklı medyalarda kullanılan çeşitli görsel iletişim tasarımı uygulamalarını göstergebilimsel açıdan temel düzeyde çözümleyebilir ve anlamlandırılabilir.
4 1527916 Bir takım kavramları simgeleştirebilir; tasarım problemlerinin çözümlenmesine ilişkin çeşitli uygulamalar gerçekleştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr