Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ali TOMAK, Prof. Dr. Ali SEYLAN, Doç. Dr. Tarık YAZAR, Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYVAZ TUNÇ, Dr. Öğr. Üyesi Hülya DEMİR, Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Bill Gardner, Anne Hellman, Logo Lounge 8: 2,000 International Identities by Leading Designers, 2014 2) Richard Poulin, The Language of Graphic Design, Rockport, USA, 2012 3) Julius Wiedemann, Logo Design, Taschen, USA, 2011 4) Catherine Fishel, Bill Gardner, Logo Lounge 8, Rockport Publishing, USA, 2013 5) Sean Adams, Noreen Morioka, Logo Design Workbook, Rockport Publishing, China, 2004

Dersin İçeriği

Sembol yaratma süreçleri çerçevesinde teorik olarak önce stilizasyon çalışmaları, görsel bildirişim simgeleri, piktogram, ideogram, fonogram, sembol, işaret, arma gibi kavramlar örneklerle açıklanacaktır. Teorik bilgi sonrasında hayvan ve bitki stilizasyon tasarımları yaptırılacaktır. (kara-deniz-hava canlıları ve bitki stilizasyonları). Stilizasyon çalışmaları sonrasında piktogram tasarımları yaptırılacaktır. Ulusal ve uluslararası örneklere ilişkin analitik değerlendirme ve uygulamalar yapılması ve resmi ya da özel bir kurumun / kuruluşun içeriğine uygun logo tasarımlarının yaptırılacaktır.

Dersin Amacı

Bu derste; Sembol yaratma süreçleri çerçevesinde teorik olarak önce stilizasyon çalışmaları, görsel bildirişim simgeleri, piktogram, ideogram, fonogram, sembol, işaret, arma gibi kavramların örneklerle açılanması, bitki ve hayvan sitilizasyon çalışmalarının yaptırılması, kamusal alanlarda kullanılan görsel bildirişim simgeleri ve olimpiyat piktogramlarına ilişkin bilgi verilerek piktogram tasarımlarının yaptırılması, ulusal ve uluslararası örneklere ilişkin analitik bir değerlendirme ve uygulamalar yapılması ve resmi ya da özel bir kurumun / kuruluşun içeriğine uygun logo tasarımlarının yaptırılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilmesi, Sembol yaratma süreçleri çerçevesinde teorik olarak önce stilizasyon çalışmaları, görsel bildirişim simgeleri, piktogram, ideogram, fonogram, sembol, işaret, arma gibi kavramların örneklerle açılanması. Literatür hazırlığı R 205 Görsel Bildirişim Sistemleri 1.pdf
GRF201_1H_DERS TANITIMI.pptx
GRF201 Grafik Tasarım-I 14 Ekim 2020 Canlı Dersi-Ders tanıtımı ve dönem programı. (2020-10-1
2 Kara, deniz, hava canlıları ve bitki stilizasyonları konusunda ayrıntılı bilgi verilmesi ve daha önce yapılan örneklerin değerlendirilmesi. Sunum hazırlığı R 205 Görsel Bildirişim Sistemleri 2.pdf
3 Kara ve deniz hayvanlarıyla ilgili stilizasyon tasarımlarının yapılması. Araştırma, inceleme R 205 Grafik proje I.docx
4 Hava canlıları ve bitki stilizasyonu tasarımlarının yapılması. Araştırma, inceleme R 205 Grafik proje I.docx
5 Piktogram tasarımları ile ilgili ulusal ve uluslararası örneklerin incelenmesi, kullanım alanlarına ve olimpiyat piktogramlarına ilişkin bilgi verilmesi, geçmiş yıllara ait olimpiyat piktogramlarının incelenmesi ve belirlenen alanlara yönelik piktogram tasarımlarının yapılması. Araştırma, inceleme R 205 Logo ve kurum kimliği 1.pdf
6 Piktogram tasarımları ile ilgili ulusal ve uluslararası örneklerin incelenmesi ve belirlenen alanlara yönelik piktogram tasarımlarının yapılması. Araştırma, inceleme R 205 Logo ve kurum kimliği 2.pdf
7 Piktogram tasarımları ile ilgili ulusal ve uluslararası örneklerin incelenmesi ve belirlenen alanlara yönelik piktogram tasarımlarının yapılması. Araştırma, inceleme R 205 Grafik proje 2.docx
8 Kurumsal kimlik tasarımı kapsamında bilgi verilmesi, Logo tasarımlarının incelenmesi, türlerinin değerlendirilmesi, resmi ya da özel bir kurumun / kuruluşun içeriğine uygun logo tasarımının yapılması. Araştırma, inceleme R 205 Grafik proje 2.docx
9 Ara sınav
10 Resmi ya da özel bir kurumun / kuruluşun içeriğine uygun logo tasarımının yapılması. Araştırma, inceleme R 205 grafik 10.hafta.pdf
11 Resmi ya da özel bir kurumun / kuruluşun içeriğine uygun logo tasarımının yapılması. Araştırma, inceleme R 205 grafık kurumsal kımlık 1.pptx
12 Resmi ya da özel bir kurumun / kuruluşun içeriğine uygun logo tasarımının yapılması. Araştırma, inceleme R 205 GRAFİK PROJE 1.docx
13 Resmi ya da özel bir kurumun / kuruluşun içeriğine uygun logo tasarımının yapılması. Araştırma, inceleme R 205 GRAFİK PROJE 1.docx
14 Resmi ya da özel bir kurumun / kuruluşun içeriğine uygun logo tasarımının yapılması ve genel değerlendirme. Araştırma, inceleme R 205 GRAFİK final.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
29 Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 4 4 16
5 Derse Katılım 13 8 104
6 Uygulama/Pratik 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
34 Okuma 4 4 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514313 Sembol yaratma süreçleri çerçevesinde stilizasyon çalışmalarını, görsel bildirişim simgelerini, piktogram, ideogram, fonogram, sembol, işaret ve arma gibi kavramları bilir, kamusal alanlarda kullanılan görsel bildirişim simgeleri ve olimpiyat piktogramlarına ilişkin uygulamalar yapabilir.
2 1514315 Logo tasarımı konusunda bilgi sahibi olur ve resmi ya da özel bir kurumun içeriğine uygun logo tasarlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 4 4 5 5
2 5 5 3 3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr