Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Özlem AYVAZ TUNÇ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Withrow, Steve; Withrow, Lesley Breen. (2009). Illustrating Children's Picture Books: Tutorials, Case Studies, Know-How, Inspiration, Writer's Digest Books. 2) Salisbury, Martin. (2004). Illustrating Children's Books: Creating Pictures for Publication, Barron's Educational Series; First Edition edition 3) Bossert, Jill. (1998). Children's Book Illustration: Step By Step Techniques, A Unique Guide From The

Dersin İçeriği

Bu derste, illüstrasyonun tanımı, türleri ve görsel iletişim tasarımı uygulama alanlarında kullanımına ilişkin bilgi verilmesi, manuel resimleme becerilerinin geliştirilebilmesi için çeşitli araç gereç bilgisine ve onların kullanımına değinilmesi, ulusal, uluslararası illüstrasyon sanatçılarının tanınması ve onların üsluplarına ilişkin bilgi edinilmesi, illüstrasyonun farklı üretim tekniklerine ilişkin açıklama yapılması, örnekler gösterilmesi ve uygulamaya dönük projelerle deneyim kazandırılması anlatılmaktadır.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, illüstrasyonun kuramsal boyutu ve faklı üretim tekniklerine ilişkin edinilen bilgiler çerçevesinde, illüstratif resim dili kullanılarak tasarımlar üretebilmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilmesi, illüstrasyonun tanımlanması, tarihçesine ve türlerine ilişkin bilgi verilmesi, illüstrasyon türlerine dair örneklerin değerlendirmesi Literatür hazırlığı ILLUSTRASYON SUNUM.pdf
11 October, 2020 - Loom Recording.mp4
2 İllüstrasyonun tarihçesine ve türlerine ilişkin bilgi verilmesi ve görsel iletişim tasarımı uygulama alanlarında illüstrasyonun kullanımına dair örneklerin değerlendirilmesi. Sunum ILLUSTRASYON SUNUM.pdf
3 İllüstrasyonun türlerine ilişkin bilgi verilmesi ve görsel iletişim tasarımı uygulama alanlarında illüstrasyonun kullanımına ilişkin örneklerin değerlendirilmesi. Araştırma, inceleme ve uygulama https://www.youtube.com/watch?v=5etuXDP3xc4
4 Ulusal ve uluslararası illüstrasyon sanatçılarının tanıtılması, çalışmalarından oluşan çeşitli örnekler gösterilmesi, üsluplarına ilişkin bilgi verilmesi ve ayrıntılı incelenmesi. Araştırma, inceleme ve uygulama https://www.youtube.com/watch?v=JY5FdjvW65w
5 Manuel resimleme becerilerinin ve illüstratif anlatım tekniklerinin geliştirilebilmesi için çeşitli araç gereç bilgisi edinilmesi ve kullanımının geliştirilmesi. Araştırma, inceleme ve uygulama GRF illüstrasyon proje 1.docx
6 Manuel resimleme becerilerinin ve illüstratif anlatım tekniklerinin geliştirilebilmesi için çeşitli araç gereç bilgisi edinilmesi ve kullanımının geliştirilmesi. Araştırma, inceleme ve uygulama GRF illüstrasyon proje 1.docx
7 Manuel resimleme becerilerinin ve illüstratif anlatım tekniklerinin geliştirilebilmesi için çeşitli araç gereç bilgisi edinilmesi ve kullanımının geliştirilmesi. Araştırma, inceleme ve uygulama GRF illüstrasyon proje 1.docx
8 Manuel resimleme becerilerinin ve illüstratif anlatım tekniklerinin geliştirilebilmesi için çeşitli araç gereç bilgisi edinilmesi ve kullanımının geliştirilmesi. Araştırma, inceleme ve uygulama GRF illüstrasyon proje 1.docx
9 Ara sınav GRF illüstrasyon VİZE.docx
10 İllüstrasyonun farklı üretim tekniklerine ilişkin genel bilgiler verilmesi ve bireysel üslup geliştirilebilmesi için uygulamaya dönük projelerle deneyim kazandırılması. Araştırma, inceleme ve uygulama GRF illüstrasyon proje 2.docx
11 İllüstrasyonun farklı üretim tekniklerine ilişkin genel bilgiler verilmesi ve bireysel üslup geliştirilebilmesi için uygulamaya dönük projelerle deneyim kazandırılması. Araştırma, inceleme ve uygulama GRF illüstrasyon proje 2.docx
12 İllüstrasyonun farklı üretim tekniklerine ilişkin genel bilgiler verilmesi ve bireysel üslup geliştirilebilmesi için uygulamaya dönük projelerle deneyim kazandırılması. Araştırma, inceleme ve uygulama GRF illüstrasyon proje 2.docx
13 İllüstrasyonun farklı üretim tekniklerine ilişkin genel bilgiler verilmesi ve bireysel üslup geliştirilebilmesi için uygulamaya dönük projelerle deneyim kazandırılması. Araştırma, inceleme ve uygulama GRF illüstrasyon proje 2.docx
14 İllüstrasyonun farklı üretim tekniklerine ilişkin genel bilgiler verilmesi ve bireysel üslup geliştirilebilmesi için uygulamaya dönük projelerin tamamlanması, döneme ilişkin genel bir değerlendirme yapılması. Araştırma, inceleme ve uygulama GRF illüstrasyon proje 2.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 3 30 1
29 Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
34 Okuma 3 2 6

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514123 İllüstrasyonun tanımını, türlerini ve görsel iletişim tasarımı uygulama alanlarında kullanımını açıklayabilir, manuel resimleme becerileri için çeşitli araç gereçleri kullanabilir ve temel düzeyde illüstrasyon uygulamaları yapabilir.
2 1514124 Ulusal, uluslararası illüstrasyon sanatçılarını, çalışmalarını tanımlayabilir ve üsluplarına ilişkin açıklama yapabilir.
3 1514125 Farklı üretim tekniklerine ilişkin genel bilgiler edinebilir ve uygulamaya dönük projelerle deneyim kazanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 4 5 4 5 5 5 2 5 3 3 5 5 5 5
2 5 3 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5
3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr