Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Özlem AYVAZ TUNÇ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Withrow, Steve; Withrow, Lesley Breen. (2009). Illustrating Children's Picture Books: Tutorials, Case Studies, Know-How, Inspiration, Writer's Digest Books. 2) Salisbury, Martin. (2004). Illustrating Children's Books: Creating Pictures for Publication, Barron's Educational Series; First Edition edition 3) Bossert, Jill. (1998). Children's Book Illustration: Step By Step Techniques, A Unique Guide From The Masters. 4 ) Zeegen, Lawrence. (2005). The Fundamentals of Illustration, AVA Publishing; 01 edition 5) Walton, Roger. (2009). The Big Book of Illustration Ideas, HarperCollins; 01 edition 6) Tekin Çam, Ali; (2012). İllüstrasyon; Alternatif Yayıncılık.

Dersin İçeriği

Derste, dijital illüstrasyon tekniklerine ilişkin bilgi verilmesi, ulusal ve uluslararası dijital illüstrasyon sanatçılarının uygulamalarından oluşan örnekler gösterilmesi, piksel ve vektörel tabanlı programlar ile dijital tabletlerin kullanım olanaklarının deneyimlenmesi, beceriler edinilmesi; yayın illüstrasyonları, bilimsel ve teknik illüstrasyonlar ile reklam illüstrasyonlarına ilişkin farklı ve çeşitli projeler gerçekleştirilmesi anlatılmaktadır.

Dersin Amacı

Bu derste, dijital illüstrasyon tekniklerine ilişkin bilgi verilmesi, ulusal ve uluslararası dijital illüstrasyon sanatçılarının uygulamalarından oluşan örnekler gösterilmesi, piksel ve vektörel tabanlı programlar ile dijital tabletlerin kullanım olanaklarının deneyimlenmesi, beceriler edinilmesi; yayın illüstrasyonları, bilimsel ve teknik illüstrasyonlar ile reklam illüstrasyonlarına ilişkin farklı ve çeşitli projeler gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilmesi, illüstrasyon tekniklerine ilişkin bilgi verilmesi, illüstrasyon sanatçılarının uygulamalarına dair örneklerin analitik olarak değerlendirmesi. Literatür hazırlığı grafik 1.hafta illüstrasyon II.docx
2 Tema belirlenmesi ve Belirlenen tema çerçevesinde kitap metni geliştirme  Araştırma, inceleme grafik 2.hafta illüstrasyon II.docx
GRAFİK İLLUSTRASYON SUNUM.pdf
3 Serbest teknikle küçük taslaklar oluşturma. Kitap kapağı ve sayfa resimlemeleri.  Araştırma, inceleme Grafik İLLSUT PROJE 3.hafta.docx
4 Karakter tasarımı   Araştırma, inceleme Grafik İLLSUT PROJE 4.hafta.docx
5 Öykü Panolarının geliştirilmesi  Araştırma, inceleme Grafik İLLSUT PROJE 5.hafta.docx
6 Öykü Panolarının geliştirilmesi Araştırma, inceleme Grafik İLLSUT PROJE 6.hafta.docx
7 İllüstrasyon çalışmasına devam edilmesi. Renklendirme Araştırma, inceleme Grafik İLLSUT PROJE 7.hafta.docx
8 İllüstrasyon çalışmasına devam edilmesi. Renklendirme Araştırma, inceleme Grafik İLLSUT PROJE 8.hafta.docx
9 Ara sınav
10 İllüstrasyon çalışmasına devam edilmesi. Renklendirme Araştırma, inceleme
11 İllüstrasyon çalışmasına devam edilmesi. Renklendirme Araştırma, inceleme
12 Tasarımların piksel ve vektörel tabanlı programlara aktarılması ve dijital ortamda yazar, çizer gibi kapak bilgileri ve kitap metni uygun tipografi ile düzenlemesi. Araştırma, inceleme
13 Son düzeltmelerin yapılması Araştırma, inceleme
14 Projelerin tamamlanması, döneme ilişkin genel bir değerlendirme yapılması. Araştırma, inceleme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 3 1 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 3 2 6

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1517034 Dijital illüstrasyon tekniklerini açıklayabilir, dijital illüstrasyon sanatçılarını tanıyabilir ve çalışmalarını analitik olarak değerlendirebilir.
2 1517035 Piksel ve vektörel tabanlı programlar ile dijital ortamda illüstrasyonlar yapabilir, dijital tabletlerin kullanım olanaklarını deneyimleyebilir, birtakım beceriler kazanabilir.
3 1517036 Yayın illüstrasyonları, bilimsel ve teknik illüstrasyonlar ile reklam illüstrasyonlarına ilişkin farklı ve çeşitli projeler gerçekleştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr