Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Assist. Prof. Dr. Erkan Likos, Inst. Abdulkerim TURKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Kanburoğlu, Özer. (2008). Mimari Fotoğraf, İnkılap Kitabevi. 2) Kelby, Scott. (2016). Dijital Fotoğrafçılığın El Kitabı, Çeviren: Mehmet Çömlekçi, Alfa Yayıncılık. 3) Ang, Tom. (2014). Dijital Fotoğrafçılık, Çeviren: M.Zafer Arıcan, İnkılap Yayınları. 4) Carroll, Henry. (2014). Read This If You Want to Take Great Photographs. 5) Gatcum, Chris. (2016). The Beginner's Photography Guide, 2nd Edition. 6) Bütün Yönleriyle Fotoğrafçılık, Aydemir Gökgöz TR-145 G-64 7) Dijital Fotoğrafçılığın El Kitabı, Scott Kelby, Çeviren: Mehmet Çömlekçi, Alfa Yayıncılık 8) Dijital Fotoğrafçılık, Tom Ang, Çeviren: M.Zafer Arıcan, İnkılap Yayınları 9) Fotoğrafçılığa Giriş, Mustafa Sözen, Detay Yayıncılık 10) Fotoğrafa Başlarken, Levend Kılıç, Dost Yayınları

Dersin İçeriği

Derste, temel fotoğrafçılık bilgileri, fotoğraf makinelerinin türleri, objektif türleri ve özellikleri, enstantane, diyafram, ışık ve ışık ölçümü, pozlama ve fotoğrafta kompozisyon oluşturma gibi konulara ilişkin ağırlıklı olarak teorik süreç gerçekleştirilmektedir.

Dersin Amacı

Bu derste öğrencinin fotoğraf makinesini ve objektifleri tanıması, fotoğraf işleme yazılımlarını kullanarak fotoğrafı etkili bir görsel iletişim unsuru olarak kullanması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fotoğrafın tarihçesi ve fotoğraf makinelerinin değişik ölçütlere göre sınıflandırılması. Temel Foto.pdf
2 Fotoğraf makinelerinin başlıca öğeleri ve çalışma prensiplerinin anlatılması. Temel Foto.pdf
3 Objektiflerin sınırlandırılması ve özellikleri. Temel Foto.pdf
4 Pozlandırma ve pozometrelerin ölçüm modları. Temel Foto.pdf
5 Diyafram - Enstantene ilişkisi ve ISO/ASA kavramlarının anlatılması. Temel Foto.pdf
6 Örtücü (Obtüratör). Temel Foto.pdf
7 Diyafram. Temel Foto.pdf
8 Net alan derinliği ve diyafram. Temel Foto.pdf
9 Ara sınav
10 RAW Fotoğraflama ve özellikleri. https://www.youtube.com/watch?v=1wDb4owiWkA
https://www.youtube.com/watch?v=a-yiKK6dnM8
11 Fotoğrafta ışığın konuya etkilerinin bilinmesi ve renk modları. https://www.youtube.com/watch?v=i0uLMd19JMw
12 Temel kompozisyon öğelerinin kavranması, altın kural ilkelerinin öğrenilmesi ve fotoğraftaki etkilerinin incelenmesi. https://www.youtube.com/watch?v=5kCy6dptaR4
13 Fotoğrafçılıkta kullanılan filmler, filtreler ve flaşların tanımlanması ve kullanımı. https://www.youtube.com/watch?v=5kCy6dptaR4
14 Fotoğraf çekiminde kullanılan yardımcı ekipmanların tanıtılması ve fonksiyonlarının bilinmesi. https://www.youtube.com/watch?v=SZ2Z6Sxf_A4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 3 9

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511734 Fotoğrafın tarihçesi, fotoğraf makineleri ve parçaları, filmleri ve pozlandırmayı bilir, tanımlar.
2 1511735 Fotoğrafta kompozisyon ilke ve elemanları tanımlar ve uygular.
3 1511736 Genel görüntü düzenleme kurallarını kendi fotoğrafları üzerinde uygular.
4 1511737 Manuel (elle) ayarlarla fotoğraf çeker.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr