Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Tarık YAZAR, Prof. Dr. Ali TOMAK, Prof. Dr Ali SEYLAN, Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Gonzales, D. (2012). Typography : Graphic Design İn Context, London. 2. Sarıkavak, Namık Kemal, (2014). Kaligrafik ve Tipografik Deneysel Tasarımlar, İstanbul. 3. Sarıkavak, Namık Kemal, (2004). Çağdaş Tipografinin Temelleri, Seçkin Yayıncılık San. Ve Tic. A.Ş., Ankara. 4. Sarıkavak, Namık Kemal, (2005). Sayısal Tipografi 1, Başkent Üniversitesi Yayınları, Ankara. 5. Sarıkavak, Namık Kemal, (2005). Sayısal Tipografi 2, Başkent Üniversitesi Yayınları, Ankara, 6. Becer, Emre, (2010). Modern Sanat ve Yeni Tipografi, Dost Kitabevi, Ankara. 7. Carter, Rob, Ben Day, Philiph Meggs, (2007). Typographic Design: Form And Communication, John Wiley & Sons Inc. Canada. 8. Frıedl, Friedrich Nicolaus Ott, Bernard Steın, Könemann, (2000). Typography When Who How, Köln.

Dersin İçeriği

Bu derste, Tipografi ve kurumsal kimlik incelemeleri, çeşitli yazı karakterlerinin incelenmesi ve yeni font tasarımları, font içindeki görsel ilişkiler, mesaja uygun doğru yazı karakteri seçimi, günümüzün tipografik anlayışı ve önceki çalışmaların karşılaştırılmalı olarak incelenmesi, tipografinin kullanım alanlarına yönelik afiş, dergi, gazete vb. Tipografik tasarımların yapılmasına ilişkin düşüncelerin tartışılması ve uygulama örneklerinin yapılması, bir kavram ya da konunun tipografik ögelerin tüm imkanlarının kullanılmasıyla uygulama çalışmalarının yapılması, bilgisayar ortamında kullanılmakta olan geleneksel ve yeni yazı karakterlerinin irdelenmesi, mevcut karakterlerden yararlanarak belirli amaçlara uygun özgün yazı karakter araştırmalarının yapılması, kent tipografisi ve giysi tipografisi gibi uygulamalar yaptırılmaktadır.

Dersin Amacı

Bu ders ile Tipografik elemanların tutarlı bir bütün oluşturacak biçimde düzenlenmesi, yazı karakteri/yeni font tasarlama yöntem ve uygulamalarının öğretilmesi, duygu ve düşüncelerin simge ve metinlerle anlatımını sağlayabilecek biçim çalışmalarının yapılması, tipografik bileşim, yazıda yapısal ilişkiler, tipografik elemanların bir kompozisyon içerisinde değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması, tipografik roller, başlık ve manşet, ikincil başlıklar, resim alt yazıları, imza ve diğer tipografik rollerle ilgili uygulama çalışmalarının oluşturulması, kent tipografisi ve giysi tipografisi gibi uygulamaların yapılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin sunumu, derste kullanılacak materyallerin ve işlevlerinin tanıtılması. Araştırma, inceleme  GRF208 Tipografi II.pdf
2 Tipografi ve kurumsal kimlik incelemelerinin yapılması, Tipografinin grafik tasarımdaki kullanım alanlarının örneklenerek anlatılması. Araştırma, inceleme  tipografi. sunum.1.pptx
3 Günümüzün tipografik anlayışı ve önceki çalışmaların karşılaştırılmalı olarak incelenmesi, görsel iletişim tasarımı unsurlarından görüntü ve yazı karakterlerinin ilişkilerinin örneklerle analiz edilmesi. Araştırma, inceleme  tipografi. sunum.1.pptx
4 Bilgisayar ortamında kullanılmakta olan geleneksel ve yeni yazı karakterlerinin irdelenmesi, mevcut karakterlerden yararlanarak belirli amaçlara uygun özgün yazı karakterlerinin araştırılması ve yeni font tasarım uygulamalarının yapılması. Araştırma, uygulama  tipografi-II font tasarımı.pptx
5 Belirli amaçlara uygun özgün yazı karakterlerinin araştırılması ve yeni font tasarım uygulamalarının yapılmasına devam. Araştırma, uygulama  tipografi-II font tasarımı.pptx
6 Belirli amaçlara uygun özgün yazı karakterlerinin araştırılması ve yeni font tasarım uygulamalarının yapılmasına devam. Araştırma, uygulama 
7 Tipografinin kullanım alanlarına yönelik afiş, dergi, gazete vb. Tipografik tasarımların yapılmasına ilişkin düşüncelerin tartışılması ve gazete sayfası tasarım uygulamasının gerçekleştirilmesi. Araştırma, uygulama  tipografi-II tipografik afiş tasarımı.pptx
8 Tipografinin kullanım alanlarına yönelik afiş, dergi, gazete vb. Tipografik tasarımların yapılmasına ilişkin düşüncelerin tartışılması ve gazete sayfası tasarım uygulamasına devam. Araştırma, uygulama  tipografi-II tipografik afiş tasarımı.pptx
9 Ara Sınav. ara sınav.pdf
10 Bir kavram ya da konunun, tipografik ögelerin tüm imkanlarının kullanılmasıyla, tipografinin kullanım alanlarına yönelik (afiş, kitap, dergi, kurumsal kimlik vb.) özgün ve yaratıcı uygulama çalışmalarının yapılması. Araştırma, uygulama 
11 Bir kavram ya da konunun, tipografik ögelerin tüm imkanlarının kullanılmasıyla, tipografinin kullanım alanlarına yönelik (afiş, kitap, dergi, kurumsal kimlik vb.) özgün ve yaratıcı uygulama çalışmalarına devam. Araştırma, uygulama 
12 Tipografinin kullanım alanlarına yönelik kent tipografi çalışmalarının yapılması. Araştırma, uygulama 
13 Tipografinin kullanım alanlarına yönelik giysi tipografi çalışmalarının yapılması. Araştırma, inceleme 
14 İmza karakterinde özgün, dikkat çekici, dinamik kişisel yazı uygulamalarının yapılması ve genel değerlendirme. Araştırma, uygulama 

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 6 7 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1524001 Tasarım içerisinde tipografik unsurların hiyerarşik düzenlemesini kavrar.
2 1524002 Yazıda espas, bloklama, metin düzenlemeleri, renk, ebat, ve birim tekrarı ile kompozisyonda ritim, denge, hiyerarşi gibi ögeleri bilir, harf, rakkam ve noktalama işaretlerini kullanarak etkili görsel tasarımlar oluşturabilir.
3 1524003 Tipografik düzenleme ile gazete, dergi, afiş ve web arayüz çalışmaları gibi görsel iletişim tasarımı alanıyla ilgili çalışmaları yapabilir.
4 1524004 Belirli amaçlara uygun özgün yazı karakterlerini kavrar ve yeni font tasarım uygulamaları yapabilir.
5 1524005 Endüstri alanında tipografinin kullanım alanlarına yönelik farklı çalışmalar yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 4 4 4 1 4 1 1 1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr