Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) TİRYAKİOŞLU, F., Sayfa Tasarımı ve Gazeteler, Detay Yayıncılık, 2012. 2) AMBROSE, G. ve HARRIS P., Grafik Tasarımda Baskı ve Sonlandırma. (Çev. Bengisu Bayrak) Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2014. 3) AMBROSE, G. ve HARRIS P., Grafik Tasarımda Sayfa Düzeni. (Çev. Duygu Beykal İz) Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2013. 4) HARRIS P. ve AMBROSE, G., Görsel Baskı Öncesi Hazırlık ve Üretim Sözlüğü. (Çev. Mehmet Emir Uslu, Candan Cengiz) Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2012. 5) ŞEKER, M., Kuramsal Temeller Ve Uygulama İlkeleriyle Sayfa Düzeni. Çizgi Kitapevi, Konya, 2004. 6) UÇAR T. F., Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkılap yayınları, Ankara. 7) BECER E., İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Yayınevi, 2002, Ankara. 8) BURMA, Z.A., Uygulamalı ve Örnekli Grafik ve Animasyon. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013. 9) MARDİ BAYAR Ö., Photoshop CC, KodLab Yayınevi, İstanbul, 2012. 10) KELBY, S., The Adobe Photoshop CS6 Book for Digital Photographers. Peachpit Press, USA, 2012.

Dersin İçeriği

Görsel iletişim tasarımı alanında vektörel tabanlı ve piksel tabanlı teknolojik yazılımların öğretimi ile alana ve sektöre yönelik teorik ve uygulamalı süreçler izlenir.

Dersin Amacı

Görsel iletişim tasarımı uygulamalarını günümüz teknolojik yazılımları ile birlikte sayısal ortamda görselleştirmek için ağırlıklı olarak kullanılacak olan piksel tabanlı, vektörel tabanlı ve web sitelerinden bilgisayar tabanlı eğitim modüllerine kadar geniş bir yelpazede hareketli uygulamalar gerçekleştirilmesini sağlayan programlar yanında, yayın grafiğinde yoğun olarak kullanılan programlara yönelik teorik ve uygulamalı süreçler izlenir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Photoshop’da; - Camera Raw ve Lens Correction Özelliğini Kullanmak - Liquif Özelliğini Kullanmak Sunum_1_ADOBE PHOTOSHOP CC.pdf
2 Photoshop’da; - 3D Geometrisi İle Çalışmak - Animasyon (GIF) Yapmak Sunum_2_ADOBE PHOTOSHOP CC.pdf
3 Photoshop’da; - Action Paneli ve Eylem Oluşturmak - Photoshop Filtreleri İle Çalışmak Sunum_3_ADOBE PHOTOSHOP CC.pdf
4 Photoshop’da; - Katman Stilleri İle Çalışmak - Adobe Bridge İle Çalışmak Sunum_4_ADOBE PHOTOSHOP CC.pdf
5 Photoshop Programı Klavye Kısayolları Photoshop Programı İle İlgili Kaynak İnternet Adresleri Photoshop İle Görsellerin İşlendiği Reklam Örnekleri Sunum_5_ADOBE PHOTOSHOP CC.pdf
6 Adobe InDesign CC’ye Giriş Adobe InDesign Çalışma Alanını (Arayüz) Tanıma Sunum_6_ADOBE PHOTOSHOP CC.pdf
7 InDesign’da; - Mizanpaj (Sayfa Tasarımı) - Belgelerle Çalışmak - Metin Oluşturma Sunum_7_ADOBE PHOTOSHOP CC.pdf
8 InDesign’da; - Stiller - Metin ve Nesneleri Birleştirme - Tipografi (Paragraph ve Character Paneli) Sunum_8_ADOBE PHOTOSHOP CC.pdf
9 Ara Sınav ARA SINAV UYGULAMASI.pdf
10 InDesign’da; - Tablolar İle Çalışmak - Uzun Belge Özelliği - Yeni Bir Çizim Oluşturma - Grafikler Sunum_10_ADOBE PHOTOSHOP CC.pdf
11 InDesign’da; - Çerçeveler ve Nesneler İle Çalışmak - Saydamlık Efektleri - Renk ve Renk Evrenleri Sunum_11_ADOBE PHOTOSHOP CC.pdf
12 InDesign’da; - Taşınabilir Belge Formatı PDF - Etkileşlimli Belgeler - Genişletilebilir İşaretleme Dili XML Sunum_12_ADOBE PHOTOSHOP CC.pdf
13 InDesign’da; - Renk Ayrımları - Otomasyon Sistemi - InDesgn ve InCopy Arasında İçerik Paylaşımı Sunum_13_ADOBE PHOTOSHOP CC.pdf
14 InDesign Programı Klavye Kısayolları InDesign Programı İle İlgili Kaynak İnternet Adresleri Sunum_14_ADOBE PHOTOSHOP CC.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 4 32

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1524191 Piksel tabanlı grafik işleme programlarını etkili kullanır.
2 1524192 İki ve üç boyutlu tasarım uygulamaları gerçekleştirir.
3 1524193 Sayfa tasarımı (Mizanpaj) hakkında bilgi sahibi olur.
4 1524194 Çoklu sayfa tasarımına yönelik uygulamalar yapar.
5 1524195 Matbaa baskı sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 4 2
2 3 4 4 4 3 4 3
3 4
4 2 5 4
5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr