Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ali TOMAK, Prof. Dr. Ali SEYLAN, Doç. Dr. Tarık YAZAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Taşçıoğlu, Melike. (2013). Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Kitap, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, Mimarlık Dizisi. 2) Tiryakioğlu, Filiz. (2012). Sayfa Tasarımı ve Gazeteler, Detay Yayıncılık. 3) Haslam, Andrew. (2006). Book Design, Laurence King Publishing, United Kingdom. 4) Sandu Cultural Media. (2015). The Art of Calendar Design, Ginkgo Press.  McWade, John. (2004). Before & After Page Design, Peachpit Press.

Dersin İçeriği

Bu derste, afiş tasarımının tanımı, tarihçesi, türleri (ticari, kültürel ve sosyal afişler), afişin açık hava reklam alanlarında (billboard, clp, megalight, board vb.) konumu ve kullanımına ilişkin edinilmesi; afiş türlerine ilişkin uygulamalar yapılması ve onların billboard ya da megalight reklam alanlarına uyarlanması gösterilmektedir.

Dersin Amacı

Bu derste, afiş tasarımının tanımı, tarihçesi, türleri (ticari, kültürel ve sosyal afişler), afişin açık hava reklam alanlarında (billboard, clp, megalight, board vb.) konumu ve kullanımına ilişkin bilgi verilmesi, afiş türlerine ilişkin uygulamalar yapılması ve onların billboard ya da megalight reklam alanlarına uyarlanması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilir, afiş tasarımı ve türleri ile ilgili açıklamalar yapılır, hareketli afişler konusunda bilgi verilir, ticari, kültürel ve sosyal afişlerle ilgili ulusal ve uluslararası örnekler incelenir, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan yarışmalar incelenir ve tasarım için yönlendirmeler yapılır. Literatür hazırlığı R 205 GRF301_1H_DERS TANITIM.pptx
https://drive.google.com/file/d/1tVnT2dQnBeAt8uwE4jGywYAIcYL1Acx-/view
Grafik Tasarım-III 8 Ekim 2020 1. Hafta Canlı Ders Tanıtımı.mp4
2 Ticari afiş tasarımları ile ilgili bilgiler verilir, ürün ve hizmet afiş tasarımları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan örnekler incelenir, bilboardlar hakkında bilgi verilir, değerlendirmeler yapılarak ön çalışmalara başlanır. Boyut sınırlandırması yapılmaz öğrenciler serbest bırakılır. Sunum hazırlığı R 205
3 Öncelikli olarak ürün içerikli ticari afiş tasarımlarına devam edilir. Araştırma, inceleme R 205
4 Ürün içerikli ticari afiş tasarımlarına devam edilir. Araştırma, inceleme R 205
5 Hizmet içerikli ticari afiş tasarımları hakkında bilgi verilir ve örneklerin yapımına başlanır. Araştırma, inceleme R 205
6 Hizmet içerikli ticari afiş tasarımlarına devam edilir. Araştırma, inceleme R 205
7 Kültürel afiş tasarımları hakkında bilgi verilir ve örneklerin yapımına başlanır. İki tasarım istenir; biri yıl sonunda açılacak mezuniyet sergisi afiş tasarımı, diğeri ise serbest olacak şekilde iki tasarım yaptırılır ve boyutlar 50x70cm. ile sınırlandırılır. Araştırma, inceleme R 205
8 Sergiye yönelik kültürel afiş tasarımlarına devam edilir. Araştırma, inceleme R 205
9 Ara sınav R 205
10 Serbest stilde kültürel afiş tasarımlarına devam edilir. Araştırma, inceleme R 205
11 Serbest stilde kültürel afiş tasarımlarına devam edilir. Bu derste Sosyal içerikli afiş tasarımları hakkında bilgi verilir ve ön çalışmalara başlanır. Araştırma, inceleme R 205
12 Sosyal içerikli afiş tasarımlarının yapımına devam edilir, varsa ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım için teşvik edilirler. Araştırma, inceleme R 205
13 Sosyal içerikli afiş tasarımlarının yapımına devam edilir. Araştırma, inceleme R 205
14 Sosyal içerikli afiş tasarımlarının yapımına devam edilir, ve  döneme ilişkin genel bir değerlendirme yapılır. Araştırma, inceleme, Değerlendirme R 205

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 6 78
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527929 Afiş tasarımını tanımlayabilir, tarihçesini, türlerini (kültürel, sosyal ve ticari afişler) ve açık hava reklam alanlarındaki (billboard, clp, megalight, board vb.) konumunu açıklayabilir.
2 1527930 Afiş türlerinin diğer açık hava reklam alanlarına (billboard, megalight vb.) format olarak uyarlanmasıyla ilgili uygulamalar yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr