Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ali SEYLAN, Prof. Dr. Ali TOMAK, Doç. Dr. Tarık YAZAR, Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) McWade, John. (2004). Before ve After Page Design, Peachpit Press. 2) The Best of Brochure Design 12. (2013). Rockport Publishing. 3) Tiryakioğlu, Filiz. (2012). Sayfa Tasarımı ve Gazeteler, Detay Yayıncılık. 4) Lawler, Brain P.. (2006). Masaüstü Yayıncılık ve Basım Kılavuzu, Alfa Yayınları. 5) Mazlum, Soner. (2006). Masaüstü Yayıncılık Tasarım ve Basım Teknolojisine Giriş, Gazi Kitabevi.

Dersin İçeriği

Bu ders, yayın grafiği kapsamında olan çeşitli türde gazete, dergi, katalog ve broşürlerin dış kapak ve iç sayfa tasarımlarının basılı ya da e – dergi formatında yapılmasını içermektedir.

Dersin Amacı

Bu derste, yayın grafiği kapsamında olan çeşitli türde gazete, dergi, katalog ve broşürlerin dış kapak ve iç sayfa tasarımlarının hem basılı olarak hem de e - dergi formatında yapılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilmesi, gazete, dergi ve broşür tasarımının tanımı ve tarihçesine ilişkin bilgi verilmesi, sayfa düzeni ve sayfa düzeni türleri, sayfa düzeni prensipleri, grid sistemi, ulusal ve uluslararası örneklerin analitik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi. Literatür hazırlığı
2 Gazete, dergi, katalog ve broşür tasarımının tanımı ve tarihçesine ilişkin bilgi verilmesi, ulusal ve uluslararası örneklerin analitik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi. Sunum hazırlığı
3 Gazete türüne karar verilmesi ve tasarımına başlanması Araştırma, inceleme
4 Gazetenin tasarlanması Araştırma, inceleme
5 Gazetenin tasarlanmasına devam edilmesi Araştırma, inceleme
6 Gazetenin tasarlanmasına devam edilmesi Araştırma, inceleme
7 Dergi türüne karar verilmesi ve tasarlanmasına başlanması Araştırma, inceleme
8 Derginin tasarlanması Araştırma, inceleme
9 Ara sınav
10 Dergi tasarımına devam edilmesi Araştırma, inceleme
11 Dergi tasarımına devam edilmesi Araştırma, inceleme
12 Broşür türüne karar verilmesi ve tasarlanmasına başlanması Araştırma, inceleme
13 Broşür tasarımlarına devam edilmesi Araştırma, inceleme
14 Broşür tasarımlarının bitirilmesi, döneme ilişkin genel bir değerlendirme yapılması. Araştırma, inceleme
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
51 Sözlü Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 6 78
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527961 Gazete, dergi, katalog ve broşür tasarımının tanımı ve tarihçesine ilişkin açıklama yapabilir, dış kapak ve iç sayfa tasarımlarını gerçekleştirebilir.
2 1527962 Resmi ya da özel çeşitli kurum ve kuruluşlara özgü gazete, dergi ve broşür tasarımlarını stratejik amaçlara ve hedef kitleye özgü basılı ya da e – dergi formatında tasarlayabilir.
3 1527963 Masaüstü yayıncılık, web ofset baskı ve ofset baskı süreçlerini açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr