Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) ARMSTRONG, H. Grafik Tasarım Kuramı/Tasarım Alanından Okumalar. 1. Baskı,(Çev. Mehmet Emir Uslu), Espas Sanat Kuram Yayınları, İstanbul, 2012. 2) AKARSU Y., After Effects CS6 ve CC, Kodlab Yayınları, Genişletilmiş 3. Basım, 2013, İstanbul. 3) BURMA, Z.A., Uygulamalı ve Örnekli Grafik ve Animasyon. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013. 4) JACKSON C., After Effects and Cinema 4D Lite: 3D Motion Graphics and Visual Effects Using CINEWARE. Focal Press Book 5) MEYER Trish ve Chris., Creating Motion Graphics with After Effects, Volume 1: The Essentials, CMP Books. San Francisco, California, USA 2004. ISBN: 1-57820-249-3 6) PERKINS C., The After Effects Illusionist / All the Effects in One Complete Guide. Focal Press Book. 7) Adobe Creative Cloud After Effects CC, Classroom In a Book 8) Grafik Tasarım Dergisi

Dersin İçeriği

Bu ders, görsel iletişim tasarımı ilke ve amaçları doğrultusunda üç boyutlu video/efekt teknolojik yazılımlarının öğretimi ile alana ve sektöre yönelik hareketli görsel uygulamalar içermektedir.

Dersin Amacı

Bu ders ile, görsel iletişim tasarımı uygulamalarını günümüz teknolojik yazılımları ile birlikte sayısal ortamda görselleştirmek için ağırlıklı olarak kullanılacak olan piksel tabanlı, vektörel tabanlı ve web sitelerinden bilgisayar tabanlı eğitim modüllerine kadar geniş bir yelpazede hareketli uygulamalar gerçekleştirilmesini sağlayan programlar yanında, yayın grafiğinde yoğun olarak kullanılan programlara yönelik teorik ve uygulamalı süreçlerin gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Adobe After Effects CC’ye Giriş - Hareketli Grafik Tasarım Nedir? - Sinema Tarihinde Hareketli Grafik Tasarımı - Temel Animasyon Prensipleri - Adobe After Effects Çalışma Alanını (Arayüz) Tanıma
2 After Effects’de; - Yeni Kompozisyon Alanı Oluşturmak ve Kayıt Etmek - Importign Özelliği İle Dosya Çağırma - Bağlantılı Programlar
3 After Effects’de; - Timeline ve Keyframe Panelleri - Blending Mode Ayarları
4 After Effects’de; - Panellerle Çalışmak - Panel Düzenleri
5 After Effects’de; - Animasyon Teknikleri ve Basit Animasyonlar Oluşturmak - Üç Boyut Özelliği ile Animasyon Oluşturmak
6 After Effects’de; - Maskeleme Teknikleri - Makeleme İle Animasyon Uygulamaları - Track Matte ve Auto Trace Yöntemi
7 After Effects’de; - Efekt Paneli ve Kullanımı - Plugin Kullanımı - Çeşitli Efekt Uygulamaları
8 After Effects’de; - Hazır Yazı Efektleri - Yeni Yazı Efekti Oluşturmak - Character ve Paragraph Panelleri
9 Ara Sınav
10 After Effects’de; - Video Edit ve Ayarları - Video Kesme ve Birleştirme - Video Yavaşlatma ve Hızlandırma - RAM Preview Özelliği
11 After Effects’de; - Kamera ve Işık Kullanımı - Üç Boyut Özelliği İle Kamera ve Işık Kullanarak Animasyon Oluşturmak - İleri Düzey Animasyon Teknikleri
12 After Effects’de; - Fırça Kullanımı ve Fırça İle Animasyon Oluşturmak - Cineware - MAXON Cinema 4D Entegrasyonu
13 After Effects’de; - Render İşlemleri - Add The Render Que Paneli İle Çalışmak - Şeffaf Render Yöntemi
14 After Effects CC Programı Klavye Kısa yolları After Effects CC Programı İle İlgili Kaynak İnternet Adresleri After Effects İle Yapılan Hareketli Reklam Örnekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
20 Rapor Hazırlama 3 4 12
22 Proje Hazırlama 7 5 35
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527956 Dijital medya araç ve uygulamalarına ilişkin temel kavram ve araçları tanır.
2 1527957 Üç boyutlu video efekt/düzenleme programını etkili kullanır.
3 1527958 Televizyon ve web ortamı için görsel efektler hazırlar.
4 1527959 İki ve üç boyutlu hareketli tasarım uygulamaları gerçekleştirir.
5 1527960 Yaratıcı, duyuşsal ve eleştirel reklam grafiği hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr