Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) AVERY, J., Kampanya Planlaması. (Çev.: Celil Oker), Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul, 2005. 2) ODABAŞI, Y. & BARIŞ, G., Tüketici Davranışı. MediaCat Kitapları, İstanbul, 2002. 3) ODABAŞI, Y., Tüketim Kültürü Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma. Sitem Yayıncılık, İstanbul, 2009. 4) SEZER SARI, N., Açıkhava Reklamcılığı, Sınır Tanımayan Reklam Ortamı. Beta Basım Yayım, İstanbul, 2009. 5) UZTUĞ, F., Markan Kadar Konuş Marka İletişimi Stratejileri. MediaCat Kitapları İstanbul, 2008. 6) AKSOY, A., ‘Yeni’ Reklamcılık. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005. 7) ARENS W.,A., & WEIGOLD, M., Contemporary Advertising. McGraw-Hill Companies, USA, 2008. 8) PRICKEN, M., Creative Advertising. Themes & Hudson Ltd., USA, 2002. 9) KOÇ, E., Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.

Dersin İçeriği

Bu ders teorik bir ders olup, sınavları Vize, Final ve Bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gerçekleştirilmekte olup ayrıca bireysel/grup proje çalışmaları içermektedir.

Dersin Amacı

Bu ders ile görsel iletişim kapsamında ticari amaçlı içerik yaratma ve ifade geliştirmeyi, yaratılan ilgi çekici içeriklerin, reklamların hedef kitleye sosyo-kültürel etkilerini, sosyal ağlarda marka yönetimi ve planlamasını, marka bütünlüğü oluşturmayı, kurumsal durum değerlendirmesini, sosyal medyada olması gereken etik yapıyı ve iletişim süreçlerini göstermeyi amaçlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reklamın Temel Kavramları
2 Reklamın Karar, Planlama ve Uygulama Süreci
3 Tüketici ve Tüketici Davranışına Giriş
4 Pazarlama ve Reklam Etkileşimi
5 Pazarlama İletişimi ve İkna Teknikleri
6 Pazarlama Anlayışının Gelişimi
7 Pazarlama Bileşenleri
8 Algı, Algılama Nedir? Algılamanın Temelleri
9 ARA SINAV (VİZE)
10 Duyumsama Sistemleri, Dikkat ve Algıda Seçicilik
11 Reklamcılıkta Bilinçdışı/Bilinçaltı Algılama ve İkna
12 Reklam İletişiminde Yeni Yaklaşımlar
13 Göstergebilimsel Reklam İletileri ve Geliştirilen Farklı Yöntemler
14 Yeni Reklam Stratejileri ve Reklam İletileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 40 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 2 4 8
22 Proje Hazırlama 2 4 8
23 Proje Sunma 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
49 Performans 5 3 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527934 Reklam ve reklamcılıkla ilgili temel kavramları ve sınıflandırmaları yapar.
2 1527935 Stüdyo ortamını kullanarak reklam fotoğrafı çekimi yapar.
3 1527936 Reklam stratejisi, hedefleri belirler ve bu doğrultuda bir reklam ve medya planlaması yapar ve sunar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr