Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ali TOMAK, Assist. Prof. Dr. Tarık YAZAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Wachholz, Marianne; Weiss, Gretel. (1993). Euro Menu, Hearst Books International. 2) Seaberg, Albin G.. (1990). Menu Design: Merchandising and Marketing. 3) Putra, Aditya; Saroso, Pudyotomo A.; Anantadjaya, Samuel P. D.. (2015). Physical Menu Design, Omniscriptum Gmbh & Company Kg. 4) Barokas, Safiye Kırlar. (2011). Reklam ve Retorik, Derin Yayınları. 5) Baraban, Regina; Durocher, S. Joseph F. (2010). Successful Restaurant Design, John Wiley&Sons. İnc., USA.

Dersin İçeriği

Bu ders, dönem ortasına kadar birçok farklı malzemeden yapılan, çeşitli içerikte ürünlerin taşınmasına, korunmasına yardımcı olan, tüketim ürününün kimliğini ayırt edici bir şekilde ileten, pazarlamaya ve ürünün satışına katkı sağlayan ambalajların, dönemin sonuna kadar ise yiyecek ve içecek hizmeti sunan resmi ve özel kuruluşların (lokanta, cafe, bar vb.) müşterilerine sunduğu menülerin hedef kitleye özgü tasarlanması gösterilmektedir.

Dersin Amacı

Bu derste, dönem ortasına kadar birçok farklı malzemeden yapılan, çeşitli içerikte ürünlerin taşınmasına, korunmasına yardımcı olan, tüketim ürününün kimliğini ayırt edici bir şekilde ileten, pazarlamaya ve ürünün satışına katkı sağlayan ambalajların, dönemin sonuna kadar ise yiyecek ve içecek hizmeti sunan resmi ve özel kuruluşların (lokanta, cafe, bar vb.) müşterilerine sunduğu menülerin hedef kitleye özgü tasarlanması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilmesi, ambalaj/etiket tasarımının tanımı, tarihçesi ve önemine ilişkin açıklama yapılması, ulusal ve uluslararası örneklerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi. Literatür hazırlığı R 205 nolu atelye R 206 nolu atelye
2 Ambalaj/etiket tasarımının tanımı, tarihçesi ve önemine ilişkin bilgi verilmesi, ulusal ve uluslararası örneklerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi. Sunum hazırlığı R 205 nolu atelye R 206 nolu atelye
3 Ürün ambalajına/etiketine ilişkin tasarım probleminin tespit edilmesi ve bir ürün ambalajının tasarımına başlanması Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 206 nolu atelye
4 Ambalaj/etiket tasarımına devam edilmesi Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 206 nolu atelye
5 Ambalaj/etiket tasarımına devam edilmesi Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 206 nolu atelye
6 Ambalaj/etiket tasarımına devam edilmesi Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 206 nolu atelye
7 Ambalaj/etiket tasarımına devam edilmesi Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 206 nolu atelye
8 Menü tasarımının tanımı, tarihçesi ve önemine ilişkin açıklama yapılması, ulusal ve uluslararası örneklerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 206 nolu atelye
9 Ara sınav R 205 nolu atelye R 206 nolu atelye
10 Menü için tasarım probleminin tespit edilmesi ve tasarımına başlanması Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 206 nolu atelye
11 Menü tasarımına devam edilmesi Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 206 nolu atelye
12 Menü tasarımına devam edilmesi Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 206 nolu atelye
13 Menü tasarımına devam edilmesi Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 206 nolu atelye
14 Menü tasarımlarının tamamlanması, döneme ilişkin genel bir değerlendirme yapılması. Araştırma, inceleme R 205 nolu atelye R 206 nolu atelye

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 6 78
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527973 Ambalaj/Etiket tasarımının tanımı, tarihçesi ve önemine ilişkin bilgi edinebilir, amaçlanan içerikte ve biçimde konsepte uygun tasarımlar yapabilir.
2 1527974 Menü tasarımının tanımı, tarihçesi ve önemine ilişkin bilgi edinebilir, yiyecek ve içecek hizmeti sunan resmi ya da özel kuruluşların (lokanta, cafe, bar vb.) müşterilerine sunduğu menüleri hedef kitleye özgü tasarlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr