Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ali Seylan *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Kolektif, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları (2010). Fuar Standı ve Sergileme Tasarımları, İstanbul 2) Retail Graphics (2007). JGA, Rockport pub., USA 3) Poulin, Richard. (2012). Graphic Design+Architecture, Rockport pub.,USA 4) Guan, Muzi., Zhou, Liying. (2011). Graphic Design in Architecture, Design Media Publishing 5) Hughes, Philiph. (2010). Exhibition Design, Laurence King Publishers, United Kingdom 6) İpek, Gülçin. (2002). Fuar Stand Tasarımı, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 7) Sohodol, Çisil., Göksel, Ahmet Bülent. (2005). Stratejik Fuar Yönetimi, İstanbul, Media Cat Yay. 8) Yu, Jasmin. (2011). Museum Display Design, Design Medya Pub.

Dersin İçeriği

Bu ders, vitrin tasarımı ve grafikleri, ürün stand tasarımları, fuar standları ve grafikleri vb. çevresel grafik tasarım uygulamaları içermektedir. Öğrenciler, tek bir alanın yetkisinde olmayan bu çalışma konuları bağlamıyla birlikte değerlendirilmekte, edindikleri teorik, pratik ve yöntemsel bilgilerini karşılaştıkları yeni problem durumlarına uygulama yeterlilikleri kazanmaktadırlar.

Dersin Amacı

Bu ders ile çevresiyle etkileşimiyle yeni ve disiplinler arası ve multidisipliner bir kimlik kazanan görsel iletişim tasarımının vitrin, ürün standı, fuar stantları, sergileme çözümleri mekânsal kurumsal kimlik uygulamaları gibi özellikle mekânla anlam kazanan 3 boyutlu alanlarda deneyim ve yetkinlik kazandırılması, ayrıca öğrencilerin mesleki etkinlik alanlarının genişletmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Görsel iletişim tasarımının etkinlik alanları ve sınırları üzerine tartışma. Literatür hazırlığı
2 Cephe tasarımı, vitrin tasarımı ve tabela tasarımı gibi dış mekân kurumsal kimlik uygulamaları hakkında bilgilendirmeler ve analizler yapılması. Sunum hazırlığı
3 Cephe tasarımı, vitrin tasarımı ve tabela tasarımı gibi dış mekân kurumsal kimlik uygulama projesine başlanması. Araştırma, inceleme
4 Cephe tasarımı, vitrin tasarımı ve tabela tasarımı gibi dış mekan kurumsal kimlik uygulama projesine devam edilmesi. Araştırma, inceleme
5 Cephe tasarımı, vitrin tasarımı ve tabela tasarımı gibi dış mekan kurumsal kimlik uygulama projesinin sonuçlandırılması. Araştırma, inceleme
6 Ürün stand tasarımı ve grafiklerinin örnek analizleri ve seçilen tasarım konuları üzerine değerlendirmeler. Araştırma, inceleme
7 Ürün stand tasarımı projesine devam edilmesi Araştırma, inceleme
8 Ürün stand tasarımı projesinin sonuçlandırılması. Araştırma, inceleme
9 Ara Sınav
10 Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri içerisinde fuar stand tasarımlarının önemleri ve fonksiyonları üzerine değerlendirmeler ve örnek analizleri. Araştırma, inceleme
11 Fuar stand tasarımı projesine başlanması. Araştırma, inceleme
12 Fuar stand tasarımı projesine devam edilmesi. Araştırma, inceleme
13 Fuar stand tasarımı projesine devam edilmesi. Araştırma, inceleme
14 Fuar stand tasarımı projesinin tamamlanması Araştırma, inceleme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 4 32

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527989 Multisipliner konulara ilgileri artar.
2 1527990 Genel tasarım uygulamalarının yanında yeni ve özel durumlara ilişkin problemlere yönelme cesareti ve çözüm üretebilme becerisi kazanırlar.
3 1527991 Çevresel grafik uygulamalarına yönelik çözümler üretebilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr