Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) ÖZUTLU, F. & ÇOPUR, H. & SIĞIN, İ. & İLTER, K. & KÜÇÜKYILMAZ, M.M. & ARI, Y., Sosyal Medyanın ABC’si. ALFA Yayıncılık, İstanbul, 2014. 2) BİLGİLİ, C. & ŞENER, G., Kitle İletişiminde Yaşanan Değişimler. Medya Eleştirileri 2013, Grafik Tasarım Yayıncılık, İstanbul, 2013. 3) BİLGİLİ, C. & ŞENER, G., Kültür, Kimlik, Siyaset. Medya Eleştirileri 2013, Grafik Tasarım Yayıncılık, İstanbul, 2013 4) AKAR, E., Sosyal Medya Pazarlaması Sosyal Webde Pazarlama Stratejileri. Eflatun Yayınevi, İstanbul, 2012. 5) ODABAŞI, K., İnternette Pazarlama ve Sosyal Medya Stratejileri. Cinius, 2007

Dersin İçeriği

Bu ders teorik bir ders olup, sınavları Vize, Final ve Bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gerçekleştirilmekte olup ayrıca bireysel/grup proje çalışması yaptırılmaktadır.

Dersin Amacı

Bu ders görsel iletişim kapsamında ticari amaçlı içerik yaratma ve ifade geliştirmeyi, yaratılan ilgi çekici içeriklerin, reklamların hedef kitleye sosyo-kültürel etkilerini, sosyal ağlarda marka yönetimi ve planlamasını, marka bütünlüğü oluşturmayı, kurumsal durum değerlendirmesini, sosyal medyada olması gereken etik yapıyı ve iletişim süreçlerini kapsamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal medya ve paylaşım kültürü. Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon
2 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon
3 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon
4 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon
5 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon
6 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon
7 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon
8 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon
9 Ara Sınav
10 Göstergeler ve semboller. Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon
11 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon
12 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon
13 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon
14 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 2 2 4
22 Proje Hazırlama 2 2 4
23 Proje Sunma 2 2 4
27 Makale Yazma 1 6 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 2 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 2 26

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527998 Medya ve medya araçları ile ilgili kavramları öğrenir.
2 1527999 Sosyal medyada sosyalleşmenin boyutlarını bilir.
3 1528000 Sosyal medya kullanımının politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel etkilerini anlar ve açıklar.
4 1528001 Sosyal medyada ticari iletişim nasıl yapılacağını bilir.
5 1528002 Sosyal ağlarda görsel iletişimin önemini anlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr