Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (www.mevzuat.gov.tr) 2) 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (www.mevzuat.gov.tr) 3) ÇOLAK N.İ., Kitle İletişim Hukuku. Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2007. 4) BERZEK, A.N., Fikri ve Sınai Hukuk Mevzuatı. Beta Yayınevi, 2004. 5) YASAMAN, H., Marka Hukuku. Beta Yayınevi, 2004. 6) ERDİL, E., Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İşlenme Eserler. Beta Yayınevi, 2003.

Dersin İçeriği

Bu ders teorik bir ders olup, sınavları Vize, Final ve Bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gerçekleştirilmekte olup ayrıca bireysel/grup proje çalışması yaptırılmaktadır.

Dersin Amacı

Bu ders ile telif haklarıyla ilgili anlaşmaları ve bilgi, veri bankalarının korunmasını, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu, orijinal eser kavramını, teknoloji transferini, lisans anlaşmaları ve onların korunmasını, markalar, patentler ve endüstriyel tasarım ürünlerini, ticari ve endüstriyel hakların korunması ve standardizasyonunu, patent alanında uluslararası sistemi, Türkiye, Avrupa, Amerika ve uzak doğu patent sistemlerini, menşe ve mahreç işaretleri ile coğrafi isim ve işaretlerin anlamlarını, buluşlar ve iş sözleşmeleriyle ilgili durumları öğretmeyi amaçlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasarım ve Fikri Haklar Temel Kavramları
2 Güzel Sanat Eserlerinde Fikri Mülkiyet Hakları
3 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Birinci Bölüm)
4 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (İkinci Bölüm)
5 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Üçüncü Bölüm)
6 Görsel İletişim Tasarımında İntihal ve Etik
7 Görsel İletişim Tasarımında İntihal ve Etik (Uygulamalı Örnekler)
8 İntihalin Önlenmesi İçin Alınan Önlemler
9 Ara Sınav
10 Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri
11 Sınai Ürünlerden Yararlanma ve Hakların Korunması
12 Patent Kavramı ve İşlemleri
13 Faydalı Model ve Tescil İşlemleri
14 Endüstriyel Tasarım ve Tescil işlemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 3 8 24
21 Rapor Sunma 2 2 4
22 Proje Hazırlama 2 8 16
23 Proje Sunma 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1528030 Güzel sanat eserlerini ve alanlarını öğrenir.
2 1528031 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hakkında bilgi sahibi olur.
3 1528032 Alanıyla ilgili yapılan/yapılacak olan intihalleri bilir ve anlar.
4 1528033 Marka ve tescil işlemleri hakkında genel bilgi sahibi olur.
5 1528034 Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım kavramlarını bilir ve ayırt eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr