Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) ÜRPER, O. Dijital Teknoloji Çağında Reklam Fotoğrafçılığı. Say Yayınları, İstanbul, 2012. 2) KASIM, M., Reklam Fotoğrafçılığı. Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2013. 3) LESKO L. & LANE B., Advertising Photography: A Straightforward Guide to a Complex Industry. Course Technology, USA, 2007. 4) TUCK, K., Commercial Photography Handbook: Business Techniques for Professional Digital Photographers. Amherst Media Publisher, USA, 2009.

Dersin İçeriği

Bu ders teorik bir ders olup, sınavları Vize, Final ve Bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gerçekleştirilmekte olup ayrıca bireysel/grup proje çalışması yaptırılmaktadır.

Dersin Amacı

Bu ders ile reklam fotoğrafçılığı, son yıllarda dijital teknolojilerin fotoğraf ile görüntüleme sektöründe yarattığı önemli ve hızlı gelişmeler sonucunda, ajanslar tarafından yaratıcı pazarlama stratejileri ile belirlenmiş olan düşüncelerin, konuların ve konseptlerin, içeriğine uygun olarak yaratıcı kurgulamasına, görüntülenmesine ve dijital ortamlarda çeşitli programlar kullanılarak manipüle edilip yeniden üretilmesine ilişkin teorik, teknik ve uygulamalı süreçlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dijital çağ, dijital kültür ve dijital sanat. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması
2 Dijital fotoğraf teknolojisinin gelişimi ve fotoğrafa etkileri. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması
3 Reklamın kavramsal çerçevesi. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması
4 Reklamın görsel ve sözel bileşenleri: Grafik. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması
5 Reklamın görsel ve sözel bileşenleri: Metin ve tipografi. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması
6 Reklamın görsel ve sözel bileşenleri: Slogan ve simge/semboller. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması
7 Reklamın görsel ve sözel bileşenleri: Fotoğraf. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması
8 Reklam fotoğrafında yapım ve süreci. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması
9 ARA SINAV (VİZE)
10 Reklam fotoğrafında mesaj ve tasarım öğeleri. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması
11 Reklam fotoğrafçılığında aydınlatma ve ışık kullanımı. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması
12 Reklam fotoğrafçılığında kompozisyon öğeleri. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması
13 Reklam fotoğrafçılarının mesleki ortam ve çalışma koşulları. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması
14 Dijital teknolojideki gelişmelerin reklam fotoğrafçılığına yansımaları. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
29 Bireysel Çalışma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 1 2 2
22 Proje Hazırlama 2 3 6
23 Proje Sunma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527980 Reklamcılık sektöründe kullanılan dijital görüntü teknolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
2 1527981 Stüdyo ortamını kullanarak reklam fotoğrafı çekimi yapar.
3 1527982 Görsel bir ürün reklamında yer alan görsel ve sözel bileşenleri çözümler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr