Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ali SEYLAN, Prof. Dr. Ali TOMAK, Dr. Öğrt. Üyesi Tarık YAZAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Stone, Terry, Lee. (2010). Managing The Design Process Concept Devolopment, Rockport Publishing, USA 2) Stone, Terry, Lee. (2010). Managing The Design Process Implementing Design, Rockport Publishing, USA Twemlow, Alice. (2011). 3) Grafik Tasarım Ne İçindir? (Çev.: Dalsu Özgen), Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul. 4) Weill, Alain. (2009). Grafik Tasarım (Çev.: Orçun Türkay), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 5) Bowers, John. (2011). Introduction to Graphic Design Methodologies and Processes: Understanding Theory and Application, John Wiley ve Sons, Inc., USA. 6) Arntson, Amy E. (2012). Graphic Design Basics, Wadsworth Cengage Learning, USA.

Dersin İçeriği

Mezuniyet proje çalışmasına ilişkin ön araştırmalar yapılması, literatür taraması, nitel veya nicel araştırma altyapısı olabilecek tercihlerin belirlenmesini içermektedir. Araştırmaya ilişkin veriler dosyalanacak ve proje taslakları geliştirilecektir.

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilerin dört yıl boyunca edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri, organize etme ve üst düzeyde ifade edebilme yeterliliği kazandırılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mezuniyet Proje Geliştirme dersinin kapsam ve içeriğine ilişkin bilgilendirmeler yapılır. Literatür hazırlığı R - 206 nolu atelye
2 Görsel dil, özgün anlatım ve konsept geliştirmeye ilişkin analizler yapılır. Sunum hazırlığı R - 206 nolu atelye
3 Konu seçimi yapılarak, veri toplamaya başlanır. Araştırma, inceleme R - 206 nolu atelye
4 Veriler tasnif edilerek tasarımın üzerinde gelişeceği önermeler oluşturulmaya başlanır. Araştırma, inceleme R - 206 nolu atelye
5 Tasarım araştırmalarına başlanır. Araştırma, inceleme R - 206 nolu atelye
6 Tasarım araştırmalarına devam edilir. Araştırma, inceleme R - 206 nolu atelye
7 Tasarım araştırmalarına devam edilir. Araştırma, inceleme R - 206 nolu atelye
8 Tasarım araştırmalarına devam edilir. Araştırma, inceleme R - 206 nolu atelye
9 Ara Sınav. R - 206 nolu atelye
10 Ortaya çıkan tasarımlar grup içerisinde tartışılır. Araştırma, inceleme R - 206 nolu atelye
11 Alternatif proje üretimine ilişkin tartışma ortamı oluşturulur. Araştırma, inceleme R - 206 nolu atelye
12 Tasarım araştırmaları alternatifleri eskizleri ortaya konur. Araştırma, inceleme R - 206 nolu atelye
13 Yapılan uygulamalar grupla birlikte değerlendirilir. Araştırma, inceleme R - 206 nolu atelye
14 Elde edilen bilgiler ve uygulama önerilerine ilişkin değerlendirmeler taslaklar dosya haline getirilerek sunulur. Araştırma, inceleme R - 206 nolu atelye
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
23 Proje Sunma 8 2 16
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527975 Öğrenci kendine özgü görsel bir anlatım dili geliştirir.
2 1527976 Bir soruna bütüncül yaklaşımla çözümler üretebilir.
3 1527977 Tasarım çözümünün niteliğinin araştırmanın derinliği ile ilişkisini fark eder.
4 1527978 Tutarlı bir proje gerçekleştirebilir ve topluluk önünde fikirlerini savunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr