Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ali SEYLAN, Prof. Dr. Ali TOMAK, Dr. Öğrt. Üyesi Tarık YAZAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Stone, Terry, Lee. (2010). Managing The Design Process Concept Devolopment, Rockport Publishing, USA 2) Stone, Terry, Lee. (2010). Managing The Design Process Implementing Design, Rockport Publishing, USA Twemlow, Alice. (2011). Grafik Tasarım Ne İçindir? (Çev.: Dalsu Özgen), Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul. 3) Weill, Alain. (2009). Grafik Tasarım (Çev.: Orçun Türkay), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 4) Bowers, John. (2011). Introduction to Graphic Design Methodologies and Processes: Understanding Theory and Application, John Wiley & Sons, Inc., USA. 5) Arntson, Amy E. (2012). Graphic Design Basics, Wadsworth Cengage Learning, USA.

Dersin İçeriği

Mezuniyet Proje Geliştirme dersinde başlatılan sürecinin uygulama aşamasına geçirilmesi sağlanır. Proje uygulaması için uygun ortam ve donanım sağlanarak projenin özgünlüğüne, orijinalliğine dair içerdiği yeni bakış açılarını ön plana çıkaracak niteliklere uygun olup olmadığı değerlendirilir. Proje iddiasına uygun bir sergileme yöntemi ile sunulur. Öğrenci Mezuniyet Sınav Komisyonu önünde projesini gerekçeleri ile etkin bir şekilde savunarak yeterliğini ispatlamaya çalışır.

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencilerin dört yıl boyunca edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri, organize etme ve üst düzeyde ifade edebilme yeterliliği kazandırmayı amaçlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üzerinde çözüm alternatifleri geliştirilen proje önerileri yeniden değerlendirilmeye alınır. Literatür hazırlığı
2 Çözüm alternatifleri olgunlaştırılarak seçenek oluşturabilecek bir niteliğe kavuşturulur. Araştırma, İnceleme
3 Çözüm alternatifleri olgunlaştırılarak seçenek oluşturabilecek bir niteliğe kavuşturulur. Araştırma, inceleme
4 Tercih edilen projenin uygulamalarına başlanır. Araştırma, inceleme
5 Proje uygulama çalışmalarına devam edilir. Araştırma, inceleme
6 Proje uygulama çalışmalarına devam edilir. Araştırma, inceleme
7 Proje uygulama çalışmalarına devam edilir. Araştırma, inceleme
8 Proje uygulama çalışmalarına devam edilir. Araştırma, inceleme
9 Ara sınav
10 Proje çalışmaları tartışmaya açılır. Dönütler değerlendirilir. Araştırma, inceleme
11 Proje konseptiyle uyumlu etkin sunum yöntemleri ile ilişkili araştırmalara başlanır. Araştırma, inceleme
12 Sunum üzerine tasarıma devam edilir. Araştırma, inceleme
13 Proje sunum tasarımı sonuçlandırılır. Araştırma, inceleme
14 Proje jüri önünde savunulur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
34 Okuma 11 2 22

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1528027 Bir görsel iletişim problemini ayrıntılı şekilde analiz edebilir.
2 1528028 Bilgi ve deneyimlerini çözüm yolunda koordine edebilir.
3 1528029 Problemi kavramsallaştırarak özgün çözümler üretebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr