Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Tamer Aslan *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Görsel Algılama “Sanatta Yaratıcı Süreç”-Adem GENÇ- Ahmet SİPAHİOĞLU 2)Sanat ve Eğitim-Yaratıcılık-Sanat Sorunları-Kuramları ve Eleştirisi-Eğitimle İlişkiler-İnci SAN 3)Sanatı Görmek-Bates LOWRY 4)Sanatta Devrim-Nazan / Mazhar İPŞİROĞLU 5)Renk ve Resimde Kullanımı-Nuri TEMİZSOYLU Rowe, A.J., (2007). Yaratıcı Zeka. Prestij Yayınları. Robinson, K., (2003).Yaratıcılık, Aklın Sınırlarını Aşmak. Kitap Yayınevi. De Bono, E., (2007). Kendine Düşünmeyi Öğret. Remzi Kitabevi. Rouquette, M.L., (2007).Yaratıcılık. Dost Yayınları. Adler, H., (2004). Yaratıcı Zeka. Hayat Yayınları.

Dersin İçeriği

Yaratıcılık ve inovasyon konusunun derinlemesine anlaşılmasının sağlanmasıyla, öğrencilerin yaratıcılıklarının farkına varmasının sağlanması ve yaratıclığı inovasyona nasıl dönüştürecekleri konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.Görsel anlatım yollarının kuramsal olarak incelenmesi. Biyolojik-Optik algılama. Işığa karşı tepki formların ve renklerin-üç boyutlu cisimlerin hareketliliğine karşı tepki, Renk tepkisi. İçgüdü ve izleme. Yaratıcılık. Algılamada çevrenin etkileri. Deneyimler - gereksinimler – ön yargılar. Algılamanın yöntemleri ve çeşitliliği. Algılamada önemli faktörler. Algısal kavramlar. Yaratıcılık ve Sanatta Yaratıcılık.

Dersin Amacı

Bu derste, öğrencilerde ulusal ve evrensel boyutta sanat ve kültür sorunlarına ilişkin ilgiyi yoğunlaştırmak, özellikle görsel alanda çevrelerinde olup bitenlere karşı açık, duyarlı, bilgili, hoşgörülü, çok yönlü ve çeşitli ilişkileri kurabilen, çağdaş yaklaşımlarla sanatı izleyebilen bilinçlilik yaratmak amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Görsel imgelerle algılama Konu hakkında ön araştırma
2 Algılamada etkili olan faktörler Konu hakkında ön araştırma
3 İnsan gözü ve beyninin fizyolojik yapısı Konu hakkında ön araştırma
4 Görsel algının ardındaki bilişsel - psikolojik süreçlerİçgüdü – izleme – örnek alma davranışları Konu hakkında ön araştırma
5 Görsel algılamada duyu – duyum – akıl yürütme Konu hakkında ön araştırma
6 Algısal kavramalar: şekil – biçim – yalınlık Konu hakkında ön araştırma
7 Denge ve niçin denge Konu hakkında ön araştırma
8 Yaratıcılık ve tanımı Konu hakkında ön araştırma
9 Ara Sınav
10 Yaratıcı kişilik özellikleri – engeller, Yaratıcı zekâ – yaratıcı eğitim Konu hakkında ön araştırma
11 Sanatsal yaratma – duyu ve duyumlar, Estetik duyarlılık ve algısal farkındalık Konu hakkında ön araştırma
12 Algı – imge – imgelem – sembol – simgeler, Mecaz ve sanatta mecaz Konu hakkında ön araştırma
13 Teknolojik gelişmeler paralelliğinde değişen görsel algı boyutlarının yaratım süreçlerine etkisi Konu hakkında ön araştırma
14 Özne nesne diyalektiğinde uyaran ve uyarıcıya verilen reaksiyon Konu hakkında ön araştırma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 2 26
11 Soru-Yanıt 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
34 Okuma 5 3 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527313 Görsel algi mekanizmasının ardındaki fizyolojik, bilişsel ve psikolojik süreçleri bilir.
2 1527314 Görsel algı ve yaratım süreçlerine etki dedin faktörleri bilir.
3 1527315 Özne nesne diyalektiği ile gerçekleşen süreçlerin görsel algı ve yaratım süreçlerine etkisini çözümler.
4 1527316 Sosyal, kültürel ve çevresel değişkenlerin algi süreçlerine, algıya ve anlamlandırmaya nasıl etki ettiğini anlar.
5 1527317 İzleyicinin yaratım süreciyle oluşan sanat eserine ve görsel olguya nasıl reaksiyon verildiğini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr