Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KUNDUL, Müçteba (2013) Endüstriyel Seramikte Alçı ve Çamur Şekillendirme Yöntemler, Biltur Basım yayın ve Dağıtım Merkezi. FRITH, Donald E (1998)Mold Making For Ceramics, Krause Publications MARTIN, Andrew (2007)The Essential Guide to Mold Making & Slip Casting , Lark Books

Dersin İçeriği

Endüstriyel seramik şekillendirme yöntemlerinin bileşenleri üzerinden; tasarım ve model oluşturma, kalıp çeşitleri ve aşamaları, pim çeşitleri, Alçı plakalardan geometrik biçimlerin şekillendirilmesi, cam tasarımlar için kalıp hazırlanması ve özgün tasarımların yaratılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Amacı

Seramik şekillendirme tekniklerinden biri olan kalıp yönteminin uygulamalı ve teorik olarak öğretilmesi, alçı ile model ve kalıp hazırlama yöntemlerinin bilinmesi, seramik ürünün teknik çiziminin yapılması ve fırında cam şekillendirme teknikleri için kullanılan kalıpların bilgi ve becerisini kazanma amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Alçı şekillendirme atölyesi, aletler ve makinaların tanıtımı Projelerin ilanı ve gerekli malzemelerin temin edilmesi üzerine bilgi
2 1.Proje tasarımlarının eskizlerinin değerlendirilmesi
3 Oluşturulan seramik tasarımların modelinin yapımı, Şekillendirilen modellerin kalıp almaya hazırlanması
4 Modeli yapılan formların kalıp parçalarının yapımı
5 Kalıpların kurutulması ve döküme hazırlanması
6 Kalıpları yapılan formların döküm yöntemi ile üretimi 2.projenin ilanı
7 Üretilen formların I.pişiriminin yapılması 2.projenin tasarımlarının değerlendirilmesi ve onaylanması
8 Üretilen formların sırlı pişiriminin yapılması 2.projenin başlaması
9 Ara Sınav
10 2.projenin modelinin oluşturulması
11 Oluşturulan modelin kalıbının alınması Kalıbın kurutulmaya bırakılması
12 Kalıba döküm yolu ile ürün elde edilmesi
13 2.projenin sırlanması
14 Proje sunumları ve sergileme için hazırlık

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527521 Endüstriyel seramik hakkında verilen bilgilerle öğrenci ürün tasarımını geliştirir. Ürünün Teknik Çizimini Yapar.
2 1527522 Ürün tasarlama noktasında fonksiyonellik ve estetik ilişkisi kurar.
3 1527523 Tasarlanan ürünün alçı modelini oluşturur ve tasarladığı üründe pişme ve küçülme hesaplarını yapar.
4 1527524 Fırında cam şekillendirme teknikleri için gerekli kalıp teknik bilgisi ve becerisi kazanır.
5 1527525 Oluşturulan modelin kalıbını alır. Kalıbını yaptığı tasarımdan seri bir şekilde seramik ürün üreterek modele göre farklı kalıp tekniklerini çözümler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr