Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ATKİN, Jacqui (2005) Pottery Basics: Everything You Need To Know To Start Making Beautiful Ceramics, Barron’s Educational Series CONNEL Jo (2002) The Potter’s Guide To Ceramic Surfaces; How To Decorate Your Ceramic Pieces By Adding Colour, Texture And Pattern, Apple Press. PETERSON, Susan, PETERSON Jan (2012) Seramik Yapıyoruz, Çev. Sevim Çizer, Karakalem Kitabevi Yayınları, İzmir WONDRAUSCH Mary (2001) SlipWare, American Ceramic Society. CLARK, Kenneth (1987) The Potter s Manual, Complete, Practial-Essential Reference For Al Potters,Little, Brown & Company. SEVİM, Sıdıka Sibel (2015) Seramik & Dekorlar ve Uygulama Teknikleri, Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin İçeriği

Astar, sgrafitto, mühür, alçak rölyef, ajur, transfer, maskeleme, sır üstü boyama, serigrafi baskı, gibi teknikleri fırça, sünger, pistole, puar gibi araçlarla ürünün pişme öncesi, bisküvi, sırlama, ve sır sonrası müdahalelerle biçim ve bezeme tekniklerini uygulama bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Amacı

Seramik Formların yüzeyine pişirim öncesi veya sonrası uygulanan dekoratif yaklaşımlarla ürünün biçim ve estetik açıdan öne çıkma teknik bilgi ve becerisinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders kapsamında uygulanacak dekor tekniklerinin teorik olarak anlatılması ve örneklerin gösterilmesi. 1. projenin ilanı
2 Kullanılacak malzeme temini. 1.Projenin eskiz ve tasarımlarının değerlendirilmesi
3 Uygulama yapılması
4 Uygulama yapılması. 2. proje konusu ile ilgili teorik bilgilerin paylaşımı ve sanatçı uygulama görsellerinin paylaşımı, 2.proje ilanı
5 2. proje eskiz ve tasarım aşaması değerlendirme Uygulama yapma
6 Uygulama yapma, 3. projenin teorik bilgilerinin paylaşılması, örnek çalışma gösterme ve proje ilanı
7 Uygulama yapma, 3. proje eskiz ve tasarım aşaması değerlendirme
8 Uygulama Yapma
9 Ara Sınav
10 Uygulamaların yapılması
11 Uygulamaların yapılması
12 Bisküvi pişirimi
13 Sırlı Pişirim
14 Sunum, Ödev Ve Projelerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527551 Seramik tasarımında pişirim öncesi ve sonrası uygulanan dekor teknikleri hakkında temel bilgileri
2 1527552 Dekorlama temel bilgileri eşliğinde uygulaması yapabilecek yeterlikte teknik bilgi ve donanıma sahip olabilmesi
3 1527553 Forma özgün ve yaratıcı tasarımlar yapabilme bilgi ve becerisine sahip olabilmesi
4 1527554 Seramik bünyeye uygulanacak dekorun doğru zamanlama ve uygulama süreci kontrolünde olma becerisi.
5 1527555 Seramik malzemeyi dekor tekniğine uygun şekillendirme ve dekor tekniğini doğru kullanabilme becerisine sahip olabilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr