Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.dr.Metin EKER, Prof.Dr.Gülten İMAMOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Engin GÜNEY *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Clark, G. and Zimmerman, E. (2004) teaching talented art students. New York: Teacher Colloge Press. 2. Fleckenstein, K.S., Calendrillo, L.T. and Worley. D.A. (2002). Language and image into reading-writing classroom: teaching vision. New Jersey-Mahwah-London: Lawrence Erlbaum Associates. 3. Leborg, C. (2004). Visual grammar. New York: Princeton Architechtural Press. 4. Leyton, M. (2006). The structure of painting. Vien-New York: Springer.

Dersin İçeriği

Resim Atelye Uygulamaları dersinde, resim yapmanın teknik süreçlerinin incelenmesine olanak sağlamak amaçlı örnek olarak bir çalışma geliştirilir, malzeme bilgisi verilir, çeşitli materyaller incelenip değerlendirilir, Tuval hazırlama yöntemleri öğretilir.

Dersin Amacı

Resim Atelye Uygulamaları dersinin amacı , temel sanat eğitiminin altyapısını oluşturma amaçlı bir süreç içerisinde teknik uygulamaların yanı sıra, resim sanatının tarihsel kategorilere ayrılarak incelenmesi, bu incelemelerden yola çıkarak öğrencinin aktarım ve görselleştirme yollarını öğrenmesi ve görsel örnekler üzerinde analitik çalışmalar gerçekleştirebilmesidir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Resim sanatı ve teknikleri ile ilgili temel kavramların incelenmesi
2 Düzenleme ve kompozisyon çalışmaları.
3 Deneysel analiz çalışmaları.
4 Materyal ve malzeme hakkında bilgi verilmesi
5 Optik-Objektif yansıtma sürecine ilişkin altyapı çalışmaları.
6 Prototip/model çalışması için örneklem çözümlemeleri.
7 Bir görsel materyal tespiti yapılması ve çizgi, leke ve renk analizleri gerçekleştirilmesi.
8 Optik-objektif yansıtma için malzeme hazırlanması.
9 Ara Sınav.
10 Tuval üzerine yağlıboya tekniği ile çalışma yapılması
11 Yapılan resim çalışması üzerinde değerlendirmeler gerçekleştirilmesi.
12 Optik-objektif yansıtma çalışmasının sonuçlandırılması.
13 Çalışma kritikleri ve birey odaklı değerlendirmelerin yapılması
14 Çalışma kritikleri ve kolektif değerlendirmelerin yapılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 3 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527155 Görselleştirmenin teknik ve materyal karakteristiklerini bilir.
2 1527156 Resim sanatının geleneksel ve çağdaş sanat eserlerini tanır.
3 1527157 Optik-objektif aktarma yöntemini kullanır.
4 1527158 Analitik çalışmalar gerçekleştirebilir.
5 1527159 Düzenleme, armoni, kompozisyon bilgilerini görselleştirme çalışmalarında kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr