Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üy. Fidan Tonza *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Seramik Yapıyoruz, Susan Peterson/Jan Peterson, Çev. Sevim Çizer Ceramics/ Mastering the Craft, Richard Zakın Ten Thousand Years of Pottery, Emmanuel Cooper Wheel- Thrown Ceramics/ Altering/Trimming/Adding/Finishing, Don Davis Handbuilt Ceramics: Pinching /Coiling /Extruding / Molding /Slip Casting / Slab Work, Kathy Triplett

Dersin İçeriği

Temel seramik eğitimi kapsamında seramik malzeme tanıtımı, seramik sanatının geçmişi ve türlerinin incelenmesi, çamur hazırlama, basit şekillendirme çalışmaları, çimdikleme, plaka ve sucuk yöntemi ile serbest geometrik formlar hazırlama ve tasarım- uygulama çözümleri geliştirme bu dersin kısa içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Amacı

Seramik malzemeyi tanımak, serbest şekillendirme tekniklerini uygulamaya yönelik teorik ve pratik bilgilerin kazanımları doğrultusunda, öğrencinin tasarım-üretim ilişkisi kurabilmesini sağlamak bu dersin amacını oluşturmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seramik teknikleri, araç-gereçleri üzerine genel bilgi Malzeme Temini
2 Çamur yoğurma ve çamur hazırlama Malzeme Temini
3 Çimdik yöntemi ile şekillendirme Malzeme Temini/ Örneklerin Oluşturulması
4 Plaka yöntemi ile şekillendirme Malzeme Temini/ Örneklerin Oluşturulması
5 Plaka yöntemi ile şekillendirme Malzeme Temini/ Örneklerin Oluşturulması
6 Plaka yöntemi ile şekillendirme Malzeme Temini/ Örneklerin Oluşturulması
7 Sucuk Yöntemi ile şekillendirme Malzeme Temini/ Örneklerin Oluşturulması
8 Sucuk Yöntemi ile şekillendirme Malzeme Temini/ Örneklerin Oluşturulması
9 Ara Sınav
10 Öğrenilen yöntemlerle ilgili farklı form tasarımı Tasarıma İlişkin Kaynak Oluşturma
11 Uygulama Uygulama Kontrolü/zaman Yönetimi
12 Uygulama / Kurutma Uygulama Kontrolü/zaman Yönetimi / Ürün Kuruluğunu Değerlendirme
13 Bisküvi pişirimi Fırın Rejimi Ayarlama/Ürünlerin Fırınlanabilirliğinin Kontrolü
14 Sırlama / sergi ve sunum Değerlendirmesi Kaide seçimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527201 Seramik malzemeyi tanıma ve temel bilgileri edinmesi
2 1527202 Seramik malzemenin teknik özelliklerinin kavranması
3 1527203 Temel şekillendirme yöntemlerinden çimdikleme, plaka yöntemi ve sucuk yöntemini öğrenmesi ve uygulaması
4 1527204 Formu oluşturan parçaların birbirine eklenmesi, rötuşlama ve kurutma aşamalarının teknik bilgi ve becerisini geliştirme
5 1527205 Tasarımlara yönelik şekillendirme ile ilgili gelişebilecek teknik sorunu çözme ve yönetme becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr