Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Tarık YAZAR, Prof. Dr. Ali TOMAK, Prof. Dr. Ali SEYLAN, Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ulufer Teker, Grafik Tasarım ve Reklam, Yorum Sanat, İstanbul 2009 Emre Becer, İletişim ve Grafik Tasarım Tevfik Fikret Uçar, İletişim ve Grafik Tasarım Giles Calver, What is Packaging Design, Rotovision, Switzerland 2004 50 trade Secrets Great Design Packaging, Quintet Publishing, London 2002 Dave Saunders, 20th Century Advertising, Cartlton Books London, 1999 Yuji Tokuda, Advertising Graphics with Impact Adrian Mackay, Tha practice advertising, Elsevier Butterworth-Heinemann England 2005 Charlotte-Peter Fiell, Graphic Design for the 21st Century, Taschen, Italy 2003 Joan Gibbons, Art and Advertising, I.B.Tauris, London 2005 Lazar Dizamic, No Copy Advertising, Rotovision , Switzerland 2001 A Matter Of Design It is a matter of Identity, Index Book, Barcelona 2004

Dersin İçeriği

Ambalajın işlevleri. Ambalaj ve materyal. Eşyada düz anlam ve yan anlam boyutları. Ürünü ve markayı konumlandırma. Ambalaj analizleri. Tasarımında problem saptanan bir ambalaj yeniden ambalaj tasarımı.

Dersin Amacı

Öğrencilere ambalaj tasarımının özgerekleri, niteliği, günümüz uygulamaları, yönelimleri hakkında bilgi vererek günümüz ve gelecekte ambalaj tasarımının tasarım problemlerine yönelik çözümler üretebilecek birikim sağlamayı amaçlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ambalajlama, ambalajın fonksiyonları hakkında bilgilendirmeler Araştırma, inceleme
2 Ambalaj tasarımında tarihsel perspektif Araştırma, inceleme
3 Pazarlamada ambalajın yeri, bir satış aracı olarak ambalaj Araştırma, inceleme
4 Pazarlamada global ve glokal kavramları Araştırma, inceleme
5 Marka kimliği yaratma, ürünü konumlandırma, farklılaştırmayla ilgili çözümlemeler Araştırma, inceleme
6 Çözümleme çalışmalarına devam edilmesi ve eleştirel yaklaşımlar geliştirilmesi Araştırma, inceleme
7 Kullanılmakta olan bir ambalaj üzerinden problem saptamaları Araştırma, inceleme
8 Görüntüleme ve baskı teknolojileri ile yeni sistemlerinin doğuşu Araştırma, inceleme
9 Ara Sınav
10 Belirlenen problem üzerinde çözüm önerileri geliştirilmesi Araştırma, inceleme
11 Tasarımların değerlendirilmesi Araştırma, inceleme
12 Dinamiklerinin öğrenciler tarafından belirleneceği özgün bir proje hazırlanması Araştırma, inceleme
13 Projelerin sonuçlandırılması Araştırma, inceleme
14 Genel değerlendirme Araştırma, inceleme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526423 Ambalaj tasarımında form- fonksiyon ilişkisinin önemini anlar.
2 1526424 Tasarımda, ürün, alıcı, işveren arakesitinde yaratıcı çözümler üretebilir.
3 1526425 Ürün satışını etkileyecek tasarım uygulamaları geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr