Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr. Üyesi Tamer Aslan Öğr.Gör.Seyit Taha Baydar *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Thamen & Hudson, (2004),Bryan Sentance, Ceramics- A Worlg Guide To Traditional Techniques, , London 2004. Hamlyn , (1968), Robert S. Charleston, World Ceramics,London-New York. David Whitehouse, Glass:A Pocket Dictionary of Terms Commonly Used to Describe Glass and Glassmaking, (1993), Corning Glass Museum, New York. Keith Cummings,(2009), Çağdaş Cam Sanatı,

Dersin İçeriği

Cam boncuk alanında temel eğitimi içermektedir. Başlangıç seviyesinde verilecek olan eğitimde atölye ve ekipmanlar tanıtılıp, uygulamaya geçilecektir. Uygulamayla birlikte gerçekleştirilmek istenilen boncuklar üzerine çalışmalar yapılacaktır.

Dersin Amacı

Cam boncuk tanıtımı ve çalışma prensiplerinin anlatılması . Pratiğe bağlı olarak cam boncuk alanında çalışma ve üretim mantığının anlaşılması . Camın ergimiş halde nasıl şekilleneceğinin , hangi zorluk ve kolaylıkla karşılaşılacağının anlaşılması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Boncuk üretimi hakkında genel bilgi verilmesi. Eski ve yeni üretim tekniklerinin incelenmesi. Araştırma
2 Daha önce yapılmış boncuk örneklerin incelenmesi. Şalomada yuvarlak boncuk yapımının gösterilmesi. İnce cam çubuk hazırlanmasının gösterilmesi. Araştırma
3 Silindir boncuk yapımının gösterilmesi. Yuvarlak ve silindirik boncuk uygulama çalışmaları. Araştırma
4 Boncuk üzerine dekor uygulamasının gösterilmesi. Yuvarlak ve silindirik boncuk uygulama çalışmaları. Boncuk üzerine dekor uygulama çalışmaları. Araştırma
5 Kübik ve yassı boncuk üretiminin gösterilmesi ve uygulama çalışmaları. Araştırma
6 Kübik ve yassı boncuk üretiminin gösterilmesi ve uygulama çalışmaları. Araştırma
7 Farklı biçimlerdeki boncuk üretimlerinin gösterilmesi ve uygulama çalışmaları. Araştırma
8 Farklı biçimlerdeki boncuk üretimlerinin gösterilmesi ve uygulama çalışmaları. Araştırma
9 Ara Sınav
10 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma
11 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma
12 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma
13 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma
14 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526630 Ergimiş camın nasıl şekilleneceğini öğrenir
2 1526631 Bireysel ve takım çalışmalarıyla sosyal beceri ve iletişimi artar
3 1526632 Tasarım becerisi ve numune gerçekleştirme aşamalarını öğrenir
4 1526633 Farklı ortam ve disiplinlerde çalışma becerisi kazanır
5 1526634 Cam boncuk temel eğitimini tamamlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr