Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Özlem AYVAZ TUNÇ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)  Roberts, S. (2011). Character Animation Fundamentals: Developing Skills for 2D and 3D Character Animation. Boston: Focal Press. 2) Beiman, N. (2010). Animated Performance. AVA BookProduction Pte. Ltd. 3) Chong, A. (2008). Digital Animation. AVA Book ProductionPte. Ltd. 4) Subotnick, S. (2004). Animation in the home digital studio:Creation to distribution. USA: Focal Press. 5) Webster, C. (2005). Animation: The mechanics of motion.Indianapolis, Oxford ; Burlington, MA: Elsevier Focal Press. 6) Whitaker, H. J. (2002). Timing for Animation. U.K: Focal Press.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, Deneysel Animasyonun tanımına yönelik kapsamlı bilgi verilir ve animasyon filmine yönelik deneysel yaklaşımlar yaratmanın yöntemleri araştırılır. Canlandırma filmine yönelik deneysel yaklaşımlar yaratmanın yöntemleri araştırılır. Kurgu programlarından biri olan “Adobe Premiere” programı ağırlıklı olmak üzere, diğer programlarla ilgili de teknik bilgi verilir. Öğrencilerin çalışmalarında yaratmak istedikleri atmosferi ve fikri destekleyecek çözümler üzerinde çalışılır.

Dersin Amacı

Bu dersin öncelikli amacı Deneysel Animasyon tekniği, tarihi ve temel prensipleri hakkında bilgilendirmek ve ders kapsamında alternatif, özgün animasyon teknikleri ve fikirleri incelenerek , entelektüel ve estetik açıdan daha geniş bir perspektiften bakılmasını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deneysel Animasyon hakkında bilgisinin verilmesi, dönemlik ders planının öğrenciye aktarılması Kurgu Montaj programları hakkında bilgilendirme. Literatür hazırlığı
2 Deneysel sinema tarihi, temsilcileri ve çalışmalarına dair sunum. Kurgu Montaj programları aracılığıyla proje oluşturma, kompozisyonlarla çalışma mantığı, arayüz tanıtımı. Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Sunum hazırlığı
3 Senaryonun belirlenmesi ve Film konseptinin oluşturulması. Karakter tasarımlarına giriş.  Araştırma, inceleme
4 Karakter tasarımlarının sonlandırılması. Öykü Panosu (Storyboard) oluşturulması  Araştırma, inceleme
5 Canlandırmaya geçiş  Araştırma, inceleme
6 Canlandırma  Araştırma, inceleme
7 Canlandırma  Araştırma, inceleme
8 Canlandırma  Araştırma, inceleme
9 Ara sınav
10 Canlandırma  Araştırma, inceleme
11 Adobe Premiere programı üzerinde kurgu montajın gerçekleştirilmesi. Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.  Araştırma, inceleme
12 Ses Kurgusunun gerçekleştirilmesi  Araştırma, inceleme
13 Proje değerlendirme ve birebir projeler üzerinde finalize etme süreci  Araştırma, inceleme
14 Film gösterimi ve sunumu  Araştırma, inceleme
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 3 30 1
29 Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 0 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 2 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
34 Okuma 1 2 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526812 Özgün canlandırma filmi oluşturma yöntemlerini tanımlayabilir.
2 1526813 Canlandırmalarını özgün canlandırma tekniği yöntemlerini kullanarak uygulayabilir.
3 1526814 Zamanlama, stüdyoda çalışma ve iş disiplinine sahip olabilir.
4 1526815 Ortaya çıkan filmi uygun şekilde gösterebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr