Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Engin GÜNEY *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gombrich, E.H. 1986; Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul. Lynton, N. 1982; Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul. İpşiroğlu, N., M. 1991; Sanatta Devrim, Remzi Kitabevi, İstanbul. Tunalı, İ.1989; Felsefenin Işığında Modern Resim, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Dersin İçeriği

Sanatsal Düşünce, Avrupa Sanatında Dönemler ve Avrupa’da Sanat Akımları.

Dersin Amacı

Batıya yönelik Düşünceler, sanatçılar, sanat akımları hakkında bilgi sahibi olmayı amaçlar.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlkellerde sanat, sanatın tanımı, türleri, ilkeleri. Sanatsal ve bilimsel bilgi, sanatsal düşünce, sanatsal üslup, sanatın amacı kavratılır. Araştırma, inceleme
2 Avrupa sanatı dönemleri ve akımlarına hakkında bilgi verme Erken Orta Çağ Avrupa sanatı, Orta çağ Avrupa sanatı (roman, gotik) Araştırma İnceleme
3 Resim, Heykel ve Mimaride Rönesans Sanatı Araştırma İnceleme
4 Resim, Heykel ve Mimaride Rönesans Sanatı Araştırma İnceleme
5 Resim, Heykel ve Mimaride Manierizm Araştırma İnceleme
6 Resim, Heykel ve Mimaride Barok, Rokoko Sanatı Araştırma İnceleme
7 Resim, Heykel ve Mimaride Barok, Rokoko Sanatı Araştırma İnceleme
8 Neoklasizm Araştırma İnceleme
9 Ara Sınav
10 XIX. yy ve sonrası sanat akımlarına giriş Araştırma İnceleme
11 XIX. yy ve sonrası sanat akımları Araştırma İnceleme
12 XIX. yy ve sonrası sanat akımları Araştırma İnceleme
13 XIX. yy ve sonrası sanat akımları Araştırma İnceleme
14 XIX. yy ve sonrası sanat akımları Araştırma İnceleme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 4 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526581 Sanat ve estetik kuramlarını bilir.
2 1526582 Avrupa sanatını ve dönemlerini kavrar.
3 1526583 Sanatta kurallı ve kural dışı tavırları yorumlayabilir.
4 1526584 Avrupa sanatı sanatçılarını tanır.
5 1526585 Avrupa sanat eserlerini yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr