Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Özlem AYVAZ TUNÇ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) The Animator´s Survival Kit, Roger Williams 2) The Animation Book, Kit Laybourne 3) Animation From Script to Screen, Shamus Culhane 4) Temel Özellikleriyle Çizgi Canlandırma, Mehmet Naci Dedeal

Dersin İçeriği

Proje odaklı bu derste, animasyonun temellerinin öğrenilmesi, örneklerle pekiştirilmesi, animasyonun başlıca tekniklerinden olan klasik (cell) animasyon uygulamalı olarak öğretilmesi ve beceri geliştirilmeye yönelik deneyim kazandırılması hedeflenmektedir.

Dersin Amacı

Bu dersin öncelikli amacı animasyonun temel prensiplerini, haftalık uygulamalı animasyon egzersizleri ile öğrencilerin, animasyonun temel prensiplerine yönelik becerileri kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Animasyonun 12 temel prensibinin örnekler üzerinden anlatımı  Literatür hazırlığı 1.hafta.docx
11 October, 2020 - Loom Recording.mp4
2 1. Prensip: Zamanlama, Ana hareket ve ara hareket tanımı Top animasyonu egzersizi: Yerinde top zıplatma Araştırma, inceleme, uygulama 2.hafta .docx
3 2. Prensip: Sıkıştırma ve Esnetme Top animasyonu egzersizi: Karşıdan karşıya top zıplatma Araştırma, inceleme, uygulama 3.hafta .docx
4 Proje: Farklı ağırlıkta 3 top animasyonu Araştırma, inceleme, uygulama 4.hafta .docx
5 Proje: Farklı ağırlıkta 3 top animasyonu Araştırma, inceleme, uygulama 5.hafta .docx
6 3. Prensip: İvmelenme ve Yavaşlama prensibi, Balon animasyon egzersizi Araştırma, inceleme, uygulama 6.hafta .docx
7 4. Prensip: Peşi sıra takip ve üst üste binen hareket Kuyruklu top animasyonu: Peşi sıra takip ve Sıkıştırma/Esnetme egzersizleri Araştırma, inceleme, uygulama 7.hafta .docx
8 5. Prensip: İkincil hareket anlatımı. Çuval Animasyonuna giriş, Çuval poz çizimi Araştırma, inceleme, uygulama 8.hafta .docx
9  Ara sınav
10 Proje: Düşen Çuval animasyonu Araştırma, inceleme, uygulama 10.hafta .docx
11 Proje: Zıplayan Çuval animasyonu  Araştırma, inceleme, uygulama 11.hafta .docx
12 Proje: Duygusal tepki veren Çuval animasyonu  Araştırma, inceleme, uygulama 12.hafta .docx
13 Final Projesi Uygulaması: Çuval animasyonu, serbest çalışma Araştırma, inceleme 13.hafta .docx
14 Final projesi değerlendirmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 3 30 1
29 Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
34 Okuma 2 1 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1558754 Animasyon alanında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olabilir.
2 1558755 Geleneksel animasyon tekniklerini açıklayabilir ve uygulayabilir.
3 1558756 Tasarlanan hareketi, klasik(cell) canlandırma yöntemlerine uygun olarak, line-test sistemi içerisinde görselleştirebilir.
4 1558757 Çeşitli projelerde animasyon tekniklerini ve programlarını kullanarak üretim sürecinde yer alabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 5 4 3 5 5 4 4 4 5 5 4
2 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4
3 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4
4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr