Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dışarıdan Görevlendirme *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Denkel, Arda. Bilginin Temelleri. Felsefe. Ankara: Doruk Yayıncılık, 2011.

Dersin İçeriği

Konular, Anglo-Amerikan gelenekteki felsefenin biçimlendirmesiyle uyum içinde ele alınacaktır. Arda Denkel'in kitabı ana sorunları anlamak üzere okunacak; Denkel’in bu çalışması, bilgi felsefesinde bir sorunun derinlemesine nasıl incelendiğine örnek olarak kullanılacaktır.

Dersin Amacı

Bu derste modern felsefeyi niteleyen ana konulardan bir tanesi olan bilginin neliği, türleri ve bu alandaki baskın felsefi tutumlar ele alınmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Modern Düşünce Descartes Aydınlanma ve Algı
3 Genel Görüş Kuşkucu Uslamlamalar
4 Yalın Gerçekliğin Karşıçıkışı Locke'un Gerçekçi Deneyciliği: Tasarımcılık
5 Berkeley'in Eleştirileri Tasarımcılığın Yadsınması
6 Bilgi Kuramında Özdeksizcilik Algının Görüngücü Çözümlemesi
7 Duyu Verileri" ve "Yapılar" Görüngücülüğün Eleştirisi
8 Özdeksel Varlığın Görüngüsel Bilgisi
9 Ara Sınav.
10 Anlıksal Olgular Descartes ve Etkileşimcilik
11 Özdekçilik Anlıksal Olayların Doğası
12 Kişinin Özdeşliği Sorunu Süreklilik Kuramı
13 Süreklilik Yeterli midir?
14 Zorunlu Koşul

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 6 2 12
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
34 Okuma 11 2 22

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525929 Öğrenci bilginin kaynağı ve türleri üzerine düşünebilecektir.
2 1525930 Öğrenci felsefe dışındaki alanlardaki bilgi anlayışlarını çözümleyebilir.
3 1525931 Öğrenci bilgi felsefesinin klasik modern felsefenin nasıl ana konusunu oluşturduğunu kavrayabilecektir.
4 1525932 Öğrenci modern filozofların bilgiye dair görüşlerini çözümleyebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr