Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dışarıdan Görevlendirme *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

PINSOF, W.M.(Editor). Family Psychology: The Art of the Science.USA: Oxford Textbooks in Clinical Psychology, 2005 ARNHEIM, Rudolf; Görsel Düşünme, Çev:Rahmi Öğdül, Metis Yayınları, İstanbul,2012 BERGER, John; Görme Biçimleri, Çev:Yurdanur Salman, Metis Yayınları,2014 BAUDUIN, Pierre; Varoluşçuluk, Dost Yayınları, Ankara, 2006 BUDAK, Selçuk; Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2000 CAMUS, Albert; Yabancı, Çev:Vedat Günyol, Can Yayınları, İstanbul,2012

Dersin İçeriği

Bu ders plastik sanatlarla psikolojik açıdan genel bir bakış içermektedir. Öğrencilerin deneysel ve teorik estetiğin birbiri ile olan ilişkileri, farklı psikoloji ekollerinin nasıl ele alındığı gibi durumları içerir.

Dersin Amacı

Kültür süreciyle başlayan psişik değişimlerin sanatın gelişimine paralel birlikteliğinin ifade edilebilmesini, sanatın varlığından işlevine dek neden ve niteliklerini psikolojik değerlerin olanaklarıyla ifade edilebilmesini, sanat yapıtını sorgularken psikolojik etkenleri değerlendirme, yorumlama, tanımlama aracı olarak kullanılmasını sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikoloji Bilimine Genel Bakış, Psikoloji ve Sanat İlişkisi, Temel İlgi Alanı, Metodu
2 Sanat Psikolojisi Bağlamında Sanat Nedir?
3 Niçin Sanat?
4 Sanatta Algı Algı Alanı/Yetisi
5 Sanatta İlgi ve Yönlendirilmesi Süreçlerinde Sanatçı İzleği
6 Sanatta Yetenek Rol Model Olarak Sanatçı ve Toplum Algısı
7 Estetik Yargı Süreçlerinde Kaygı, Psişik Hal Yansımaları
8 Sanatın Toplumsal Tarihi ve Yansımaları Bağlamında Psikoloji ile İlişkisi
9 Yaratıcılık Süreçleri Sanatçı Niçin Yaratır?
10 Ara Sınav
11 Kentleşme Endüstrileşme Yabancılaşma Sanatın Metalaşması 19. Yüzyıl Algısının Psikolojik Süreçleri ve Sanata Yansıttıkları
12 Modern/Modern Sonrası Durum, Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni 20. Yüzyıl Algısının Psikolojik Süreçleri ve Sanata Yansıttıkları
13 Modern/Modern Sonrası Durum, Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni 20. Yüzyıl Algısının Psikolojik Süreçleri ve Sanata Yansıttıkları
14 Postmodernizm Algısının Psikolojik Süreçleri ve Sanata Yansıttıkları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525949 Alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir
2 1525950 Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir
3 1525951 Alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir
4 1525952 Çözümlemeli yorum yapma bilgisine sahiptir
5 1525953 Kendi çalışmalarını sorgulayıcı beceriye sahiptir
6 1525954 Çözümleyici ve eleştirel düşünceye sahiptir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5 5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr