Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Sadık ŞENER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Beydilli, Celal, (2005) Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük Yurt Kitap Yay. Ankara Esin Emel, (2001) Türk Kozmolojisine Giriş Kabalcı Yay. İst. Ögel Bahaddin, (2010) Türk Mitolojisi I.ve II. Cilt Türk Tarih Kurumu Yay. Ankara Erdoğan Bayram, (2007) Sorularla Türk Mitolojisi, Pozitif Yay.İst.

Dersin İçeriği

Öğrencilere bu derste, Türk Kültürünün önemli bir bileşeni olan Türk mitolojisi hakkında bilgi sahibi olmalarını, Mitolojik destanlardaki ana örgüyü tanıtmalarını Mitolojik olayların geçtiği sahneleri hayal edebilmeyi, kahramanlarının kişiliklerini ve karakterlerini tanımalarını, böylece hem geçmiş kültürümüz hakkında bilgi sahibi olmalarını, hem de hayal dünyalarını zenginleştirmek hedeflenmeketdir.

Dersin Amacı

Orta Asya’dan Anadolou’ya kadar Türk Mitolojisinin gelişiminin incelenmesi. Türk mitolojisinde inançlar, ritüeller, antropolojik delliller, yaratılış efsaneleri, Şamanızm, Animizm, Naturizm dini inanç söylenceleri, Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı, Oğuz Destanı, Manas Destanı, Dedekorkut Hikayeleri gibi Ortaasya mitolojik araştırmaların incelenmesi. Ayrıca Anadolu’da ve Osmanlı’da Türk mitolojisinin araştırılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mitoloji ve Türk destanları kavramları hakkında açıklamalar.
2 Destarların Türk Kültür ve tarihindeki yeri
3 Türeyiş Destanı ve Türklerde Totemizm
4 Ergenekon Destanı
5 Oğuz Destanı
6 Yaratılış Destanları
7 Manas Destanı
8 Dedekorkut Hikayeleri: Tepegöz, Deli Dumrul
9 Ara Sınav
10 Dirse Han Oğlu Boğaç Han
11 Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması
12 Kanlı Koca Oğlu Yiğenek
13 Türk Mitolojisindeki Tabiat olayları
14 Türk Destanlarında astronomi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 1 13

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525986 Mitoloji kavramlarını bilir
2 1525987 Türk Mitolojisinde kahramanların toplumsal önemini kavrar
3 1525988 Türk mitolojinde sosyal statünün gerekçelerini tanımlar
4 1525989 Türk Mitolojisinde uzay algısını anlatımlardan yola çıkarak çözer.
5 1525990 Türk mitolojisinde yer ve sembolleri tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4 3
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr