Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğretim Üyesi Deniz Ekmekçioğlu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Cam ve Çağdaş Tasarım İçindeki Yeri, Prof. Önder Küçükerman. 'Paşabahçe Ticaret Limited' Yayını, 1977, İstanbul • Tarihi Süreç İçinde Tasarım, Üretim, Endüstri ve Yaratıcılık, Önder Küçükerman ve İpek Fitoz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları 808 • Endüstri Tasarımı, Endüstri İçin Ürün Tasarımında Yaratıcılık, Prof. Önder Küçükerman, 'Yem Yayın', Yapı Endüstri Merkezi, 1996, İstanbul.

Dersin İçeriği

Endüstriyel Cam tasarımı ile ilgili teknik problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olabilme amaçlanmaktadır. Cam proje üretiminde tasarlama, planlama ve zaman yönetimini kavrayarak, tasarım ilkeleri kapsamında cam ürünler elde etmek dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Amacı

Endüstriyel cam üretim teknikleri ve üretim çeşitliliğinin kavramsal proje çalışmalarıyla incelenmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endüstriyel cam şekillendirme teknikleri ve yöntemlerinin teorik olarak aktarılması.
2 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
3 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
4 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
5 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
6 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
7 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
8 Araştırma projelerinin sonuçlandırılması ve değerlendirilmesi.
9 Ara Sınav
10 Endüstriyel cam şekillendirme teknikleri ve yöntemlerinin teorik olarak aktarılması.
11 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
12 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
13 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
14 Dönem sonu çalışmaların değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526434 Alanı ile ilgili literatür taraması yaparak yeni araştırma geliştirme projeleri hazırlayabilir.
2 1526435 Cam proje üretiminde tasarlama planlama ve zaman yönetimi sürecini planlar.
3 1526436 Endüstriyel cam üretiminde oluşacak problemlere çözüm geliştirir.
4 1526437 Sanat ve tasarım alanlarında endüstriyel cam tasarımı projelerini organize eder ve sürdürebilir.
5 1526438 Endüstriyel cam şekillendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak yeni ürün tasarımı yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr