Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Metin EKER, Dr.Öğr.Üyesi Engin GÜNEY *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kagan, M. (2008). Estetik ve sanat notlar. (A. Çalışlar, çev.). İzmir: Karakalem Kitabevi. 2. Tunalı, İ. (1989). Estetik. İstanbul: Remzi Kitabevi. 3. Croce, B. (1989). Estetik (İfade bilimi ve genel linguistik olarak). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Dersin İçeriği

Medya ve Kültürel dönüşüm ilişkisi. Teknolojik değişimler ve adaptasyon birliği. Yeni medya ve kitle kültürü, tüketim kültürü, kültür endüstrisi. Medya ve günlük yaşamda yeni standartlar ve alışkanlıklar. Sanatın medyası. Medyanın sanatı. Reklam endüstrisi ve sanat.

Dersin Amacı

Medya dersinde; 1950’lerden itibaren medya ile sanat arasındaki ilginin giderek büyümesi, medya üretimlerinin sanata dönüşmesi ve sanat üretimlerinin medyatik kılınması süreçlerinin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Reklam endüstrisi ve tüketim estetiğinin medya ve sanat eksenli süreçler olarak tahlil edilmesi; Yeni medyanın ve medya teknolojilerinin sanata doğrudan müdahaleleri; yaratıcılık ve medyanın arasındaki yeni bağlar ve tartışmaların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medyanın tanımı ve gelişim süreçleri
2 Teknolojik değişimler ve adaptasyon birliği
3 Medya ve günlük yaşamda yeni standartlar ve alışkanlıklar
4 Medya teknolojileri ve kültürel değişimlere etkisi
5 Sanat üretimlerinin medyatik kılınması ve sanat piyasası
6 Sanatın medyası (Sanat araçları)
7 Medyanın sanatı (reklam)
8 Medya üretimlerinin sanata dönüşmesi
9 Ara Sınav.
10 Reklam endüstrisi ve tüketim estetiği
11 Reklam endüstrisi ve sanat
12 Sanatta araç olarak kullanılan medya (video sanatı, posta sanatı)
13 Postmodern kültür ve medya
14 Postmodern sanat ve medya

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525680 Medyanın gelişim aşamalarını ve kültürel yansımalarını bilir.
2 1525681 Medya ile sanat arasındaki ilişkiyi çözümler.
3 1525682 Sanatın medyasını ve medyanın sanatını irdeler.
4 1525683 Medya – sanat ilişkisinde reklam endüstrisi ve tüketim estetiği arasındaki bağı kavrar.
5 1525684 Reklam endüstrisi ve sanat ilişkisini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr