Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Metin EKER, Yrd. Doç. Dr. Engin GÜNEY, Doç. Dr. Tarık YAZAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. BOZKURT, Nejat, Sanat ve Estetik Kuramları, Sarmal Yayınları, İstanbul, 1995, 2. BOZKURT, Nejat, 20. Yüzyıl Düşünce Akımları, Yorumlar ve Eleştiriler, SarmalYayınevi, İstanbul, 1998 3. CHRİS,Muray, 20.Yüzyılda Sanatı Okuyanlar, Sel Yayıncılık,İstanbul,2009 4. ANTMEN,Ahu,20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık,İstanbul ,2008 5. GOMBRICH, E. H.,Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1992 6. LYNTON,Norbert,Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1991 7. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.1, Yapı Endüstri Merkezi Yay., İstanbul, 1997 8. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.2, Yapı Endüstri Merkezi Yay., İstanbul, 1997 9. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.3, Yapı Endüstri Merkezi Yay., İstanbul, 1997 10. ERHAT, Azra, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1988 11. FISCHER, Ernst, Sanatın Gerekliliği, Çev: Prof. Dr. Cevat ÇAPAN, V Yayınları,Ankara, 1993

Dersin İçeriği

Çağdaş sanat estetiği ile sanatın yeni ilgi ve bağlamlardaki müşterekleri, günlük yaşam parselasyonu içinde estetiğin konumu, estetiğin etik, lojik ve pragmatik yeni içerikleri, tüketim estetiği, kent yaşamı ve kent estetiği gibi konular, ders içerikleri olarak gösterilebilir.

Dersin Amacı

Sanatın geleneksel ve çağdaş ayrımlarında estetiğin rolü, sanatsal dönüşümler ile organik bağının olup olmadığı, çağdaş sanatın estetik yeni kapsamları, meta estetik, data estetik, kitcsh estetiği, tüketim estetiği veya anti-estetik gibi yeni estetik türlerin incelenmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geleneksel sanatlar ve sanatta temsil içerikleri
2 20. yüzyıl Sanatında temsil ve estetik ilgi
3 Modern sanat ve modern estetik
4 Sanatta tasarım olgusu ve estetiğin tasarımsal kapsamı
5 Çağdaş sanat ve uzlaşım
6 Çağdaş sanatta yeni motivasyonlar
7 Çağdaş sanat motivasyonlarında estetiğin yeni rolleri
8 Kültür, sanat ve estetik eğitim üzerine tespitler
9 Ara Sınav.
10 Data estetiği
11 Meta estetiği
12 Kitsch estetiği
13 Tüketim estetiği
14 Anti-estetik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525589 Sanat ve estetik ilgiyi betimler
2 1525590 Sanatın ve estetiğin geleneksel ve çağdaş niteliklerinde ayrımları fark eder
3 1525591 Çağdaş sanatın endüstriyel nitelikleriyle ilgili tespitlerde bulunur
4 1525592 Çağdaş estetiğin sanattan kopan kavramları hakkında değerlendirmelerde bulunur
5 1525593 Anti-estetik kapsamları tartışabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr