Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Susan Buys, Victoria Oakley, Conservation and Restoration Of Ceramics, Routledge, 1996 • Ronald Cohn, RUSSELL Jesse, Conservation and Restoration of Ceramic Objects, Book on Demand, 2015 • WİLLİAMS, Nigel, Porcelain Repair and Restoration, University of Pennsylvania Press, 2002

Dersin İçeriği

Arkeolojik seramik buluntu malzemelerin restorasyonu ve konservasyonunun nasıl yapılacağı konusunda teorik bilgilerin yanı sıra seramik formlar üzerinde bilgi ve beceri kazanmaları yönünde uygulamalı eğitim bu dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Amacı

Bu derste öğrencinin seramik tasarımı eğitimi süresince edindiği donanım doğrultusunda arkeolojik seramik malzemenin restorasyonu ve konservasyonu konusunda temel teorik ve uygulamalı bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Amacı ve restorasyon-konservasyon terimlerinin açılımı Literatür Taraması, Kaynak Oluşturma
2 Seramik eserlerin tanımı ve bozulma nedenleri Kaynak oluşturma, Proje Konusu belirleme
3 Seramik eserlerin restorasyon - konservasyonunda izlenecek genel yöntemler.
4 Seramik eserlerin dönem ve özelliklerine göre incelenmesi.
5 Seramik eserler üzerinde uygulamalar.
6 Çini ve sırlı seramiklerde bozulma nedenleri, hatalı restorasyon uygulamalarından kaynaklanan bozulmaların incelenmesi.
7 Seramik yüzeyde "sağlamlaştırma," objenin zayıflamış olan fiziksel direncinin güçlendirilmesi.
8 Ara Sınav
9 Müze ve kazı buluntusu seramiklerde tasnif ve değerlendirme yöntemleri.
10 Müze, kazı ve su altı seramik buluntularına uygulanacak koruyucu önlemler.
11 Kazılarda çıkan seramik objenin bütünlüğünü bozmadan kaldırılması
12 Kaldırma ve taşıma yöntemleri
13 Kırık parçadan oluşan seramik objelerin geçici montaj ile birleştirilmesi.
14 Kırık parçaların yapıştırıcı ile birleştirilmesi. Eksik kısımların tamamlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525609 Seramik eserlerde bozulmaya yol açan etmenleri bilir.
2 1525610 Seramik eserlerde restorasyon ve konservasyon uygulama yöntemlerini öğrenir.
3 1525611 Seramik eserlerde mekanik ve kimyasal temizlik yapabilir.
4 1525612 Seramik eserlerde hasar ve bozulma tespiti yapabilir.
5 1525613 Koruma önerileri belirler ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr