Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr. Üyesi Erkan LİKOS *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2810 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1768 2. Factory Inspection Procedures Harmonised Requirements, Harmonised Requirements, PERMANENT DOCUMENT CIG 021 3. Certification and Marks in Europe, A Study commissioned by EFTA, January 2008 4. ISO/IEC Guide 65:1996, General requirements for bodies operating product certification systems

Dersin İçeriği

Ekonomik, teknolojik ve sosyal değişmelerin etkisiyle Ürün ve hizmet üretiminde tüketicilerin farklı beklentileri kaliteli ürün ve hizmet ile karşılanmaktadır. Kalitenin çok boyutlu olmasından dolauyı Kalite kavramı kullanım amacına göre farklı anlamlar ifade edebilmektedir. Kalite, yönetim bilimciler arasında müşteri tarafından istenilen özelliklere ve standartlara uygunluk olarak ifade edilen uygunluk kalitesi ve örgüt tarafından istenen tasarım özelliklerine ve standartlarına uygunluk olarak ifade edilen tasarım kalitesi sınıflaması da yapılmaktadır. Bu kapsamda, Kalitenin Bileşenleri, Kalite Yönetimi, Kalite Güvencesi, Kalite Kontrol, Kalite Sistemi, Kalite Gözetimi, Sertifikasyon ve Kalite Sistem Denetimi gibi unsurlar incelenecektir.

Dersin Amacı

Üretimde, hizmette ve anlayışta, ölçme ve deneylerde bir örnek standardın sağlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Standardizasyon ise; belirli bir faaliyetle ilgili olarak, ekonomik fayda sağlamak üzere, bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralların uygulamasıdır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Standardizasyonun tanımı ve gelişim süreci
2 Ulusal, bölgesel ve uluslararası standardı̇zasyon kuruluşları
3 Türkı̇ye’de yapılan standardı̇zasyon çalışmaları
4 Türkı̇ye’de yapılan belgelendı̇rme çalışmaları
5 Kalı̇tenı̇n tanımı ve kalite kontrol
6 Kalite yönetim sistemlerinde temel kavramlar: kalite kontrol, kalite güvence ve kalite ı̇yileştirme
7 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
8 Sertifikasyon
9 Vize Sınavı
10 Sertifikasyon süreçleri (laboratuar)
11 Sertifikasyon süreçleri (laboratuar)
12 Test Raporu Oluşturma
13 Sertifikasyon denetimleri
14 Dönemin değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
34 Okuma 3 2 6

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527835 Standardzasyonun konusunu, amaçlarını ve ı̇lkeleri kavranılacaktır.
2 1527836 Özelliklerine Göre Standartlar sınıflandıralacaktır.
3 1527837 Kaliteye Ulaşmada Gerekli Aşamalar belirlenecektir.
4 1527838 Sertifikasyon çeşitleri hakkında bilgi sahibi olunacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 4
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr