Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ekmeçioğlu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Donald E. FRITH, Mold Making For Ceramics, Krause Publications, 1998 • Andrew MARTIN, The Essential Guide to Mold Making & Slip Casting, Lark Books, 2007 • Anthony QUINN, Ceramic Design Course: Principles, Practice, and Techniques: A • Complete Course for Ceramicists, Barron’s Educational Series, 2007 • Anton REJINDERS, The Ceramic Process: A Manual and Source of Inspiration for Ceramic Art and Design, University of Pennsylvania Press, 2005 • Yunus YILMAZER, Alçı Şekillendirme, Model Kalıp ve Seramik Döküm Teknikleri, Apa Pazarlama, 2008

Dersin İçeriği

Endüstriyel seramik üretim tekniklerinin teorik olarak incelenmesi ve uygulamalı çalışmalarla pekiştirilmesi.

Dersin Amacı

Endüstriyel seramik alanında form, fonksiyon, estetik, ergonomi ve tasarım ilkeleri dikkate alınarak özgün tasarımlar yaratılabilmesi ve bu tasarımların üretimlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atölye ortamı, makina ve malzemeler tanıtılır ders programı yapılır. Literatür Taraması, Kaynak Oluşturma
2 Alçı hazırlama, alçının kaba form olarak şekillendirilmesi ve istenilen ölçülere getirilmesi. Kaynak oluşturma, Proje Konusu belirleme
3 Model yapımı ve kalıp alma tekniklerini de uygulaya bilecekleri basit bir seramik form tasarlanması (modüler karo, kapaklı kutu vb ) Malzeme listesinin yapılması, Değerlendirme için zaman kontrolü
4 Eskizlerin değerlendirilmesi model yapımına geçiş. Uygulama için gerekli malzemelerin temini
5 Modellerin şekillendirilmesi Uygulama için gerekli malzemelerin temini
6 Modellerin şekillendirilmesi Fırın rejimi hesaplama Proje Konusu belirleme
7 Modellerin son rötuşunun yapılması kalıp planının oluşturulması Değerlendirme için zaman yönetimi
8 Ara Sınav
9 Kalıp alma Değerlendirme için zaman yönetimi Malzeme listesi oluşturma
10 Kalıp alma Uygulama için hazırlık
11 Kalıpların temizlik ve rötuşunun yapılması, kurutulması. Uygulama için hazırlık
12 Dökümleri yapılan işlerin kurutulması ve kuruyan işlerin rötuşlarının yapılması, bisküvi pişirimine hazırlanması Uygulama için hazırlık
13 Bisküviden çıkan işlerin sırlanması sırlama tekniklerinin değerlendirilmesi Uygulama için hazırlık
14 Uygulamaların değerlendirilmesi. Uygulama için hazırlık

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 70 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526164 Alanı ile ilgili literatür taraması yaparak yeni araştırma geliştirme projeleri hazırlayabilir.
2 1526165 Seramik proje üretiminde tasarlama planlama ve zaman yönetimi sürecini planlar.
3 1526166 Endüstriyel seramik üretiminde oluşacak problemlere çözüm geliştirir.
4 1526167 Sanat ve tasarım alanlarında endüstriyel seramik tasarımı projelerini organize eder ve sürdürebilir.
5 1526168 Endüstriyel seramik şekillendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak yeni ürün tasarımı yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4 5
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr