Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Metin EKER, Dr. Öğrt. Üyesi Tarık YAZAR, Dr. Öğrt. Üyesi Engin GÜNEY *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980. 2. Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002. 3. Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004. 4. Erinç, M.S. (2009). Sanat sosyolojisine giriş. Ankara: Ütopya Yayınevi. 5. Soykan, Ö.N. (2009). Sanat sosyolojisi kuram ve uygulama. İstanbul: Dönence Yayınları. 6. Tezcan, M. (2011). Sanat sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık. 7. Ali Akay, A. (1999). Sanatın sosyolojik gözü. İstanbul: Bağlam

Dersin İçeriği

Sanat yönetimi dersi geleneksel eğitim metodolojisi ve usta-çırak ilişkisi, sanat loncaları, sanat-zanaat farklılıkları, endüstri devrimi ve aydınlanmanın etkileri, sanat hamileri, sanat eleştirmenleri, sanat tacirliği ve meta, sanat piyasası ve Pazar yöneticileri, sanatın el değiştirmesi ve ekonomik belirleyenleri, sanatta spekülasyon ve manipülasyon çalışmaları, gibi başlıkları inceler.

Dersin Amacı

Sanatın kendi kendini idaresi ile sanatın sanat dışı aktör ve faktörler ile idaresini araştırmak, sanat hamileri, sanat yönetimi, sanat eleştirisi, sanat eğitimi ve sanat destekçileri arasındaki ilişkiyi betimlemek, tablo tacirliği, galericilik, müzecilik, konservatörlük, kolektörlük, küratörlük gibi mesleki kapsam ve yeterlikleri incelemek, sanat yönetiminin yeni belirleyenlerini fark etmek, bu dersin amaçları olarak gösterilebilir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat yönetiminin temel kavramları ve unsurları Okuma
2 Geleneksel sanat eğitimi ve usta-çırak ilişkisi Okuma
3 Sanat hamileri olarak kilise, saray ve aristokrasi Okuma
4 Sanat-zanaat ayrımları ve sanatın endüstrileşmesi Okuma
5 Sanat galericiliği Okuma
6 Sanat müzeciliği Okuma
7 Konservatörlük Okuma
8 Kollektörlük Okuma
9 Ara Sınav.
10 Küratörlük Okuma
11 Tablo tacirliği Okuma
12 Sanatçı koçluğu Okuma
13 Sanat eleştirisi ve sanat eleştirmeni Okuma
14 Sanat yönetiminde gelecekçi öngörüler Okuma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
34 Okuma 13 2 26

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526301 Sanat yönetimini tarif eder
2 1526302 Sanat yönetiminin geleneksel unsurlarını bilir
3 1526303 Sanatın meta olgusu ve ticari potansiyelini değerlendirir
4 1526304 Sanatta manipülasyon ve spekülasyonların ekonomik gerekçelerini tartışır
5 1526305 Sanat yönetiminin geleceğine ilişkin tespitlerde bulunur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr