Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğretim Üyesi Engin Güney *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gerçekliği Sanatsal Özümsemenin Bilimi Estetik, (Çev. Yakup Şahan), İstanbul: Hayalbaz Kitap.BOLAY, S. H.(2010), Bilmin Değeri Meselesi, Ankara: Ebabil Yayınları.EDE, S. (2005), Art and Science, New York: I.B.Tauris & Co LtdSMİTH, B. (2002), “Post-modem Art, or: Virtual Reality as Trojan Donkey, or: Horsetail Tartan Literature Groin Art.” Computers & Art (Ed: Stuart Mealing), Great Britain: İntellect, ss: 127-143.TÜRKOĞLU, T. (2010), Dijital Kültür, İstanbul: Beyaz YayınlarıWİLSON, S. (2002). Information Arts Intersections of Art, Science, and Technology, London: The MIT Press Cambridge.AKDAĞ, N. (2009), Bilim Teknoloji ve Sanatta Dünyayı Değiştiren Buluşlar, İstanbul: Yeşil Elma Yayıncılık.AKMAN, T. (1998), 2000 Yılına Doğru Sibernetik, Ankara: Türkiye İş.CHATFİELD, T. (2013), Dijital Çağa Nasıl Uyum Sağlarız? (Çev: Levent Konca), İstanbul: Sel Yayıncılık.

Dersin İçeriği

Teknoloji Okuryazarlıkları dersnde,teknoloji kültüründen tekno-kültüre geçişin en önemli vasıta sahası ve eylem alanı olarak hızlı teknolojik gelişmelerin yaşam biçimleri üzerindeki yansımaları incelenir. Sanat, bilim ve teknolojinin ortaya koyduğu ilişki çerçevesi irdelenir.

Dersin Amacı

Geçmişten günümüze gerçekleşen bilimsel ve teknolojik gelişmeler, sosyo-kültürel dönüşümler, öngörülen gelecekteki değişimler referans alınarak geleceğin sanat faaliyetleri hakkında yorumlarda bulunmak. Teknolojik ve bilimsel gelişmeler hakkında tespitlerde bulunmak ve bunlar arasındaki bağlantılara dikkat çekmek bu dersin amacı olarak gösterilebilir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Teknoloji ve tanımı. Araştırma, inceleme
2 Günümüze kadar gerçekleşen teknolojik gelişmeler ve sanattaki yansımaları Araştırma, inceleme
3 Günümüzde gerçekleşen teknolojik gelişmeler ve sanattaki yansımaları araştırma
4 Bir görsel iletişim aracı olarak yeni teknolojiler Araştırma, inceleme
5 Kültürel bir karakter olarak yeni teknolojiler Araştırma, inceleme
6 Güç ve ideoloji olarak yeni teknolojiler. Araştırma, inceleme
7 Güç ve ideoloji olarak yeni teknolojiler.
8 Gelişen teknolojilerle dönüşen kültür ve teknolojik gelişmelerle gerçekleşen sanatçı algısındaki değişimler.
9 Ara Sınav
10 Gelişen teknolojilerle dönüşen kültür.
11 Dijital sanat.
12 Robotik sanat, dijital heykel, mekatronik.
13 Yazılım sanatı ve internet sanatı
14 Genel değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526356 Teknoji kültür ilişkisini ve okuryazarlık anlayışını kavrar.
2 1526357 Sanat, bilim ve teknolji ilişkisinde disiplinlerarası yaklaşımları çözebilir.
3 1526358 Teknolojik ve bilimsel gelişmeler hakkında tespitlerde bulunabilir.
4 1526359 Tekno-kültürel değişimlerin sanattaki yansımalarını ve yeni medya ekseninde sanatın rolünü kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr