Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza Araş. Gör. Serap Bedel Özek *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DOUGLAS, R.W - FRANK Susan (1972) A History of Glassmaking, The Whitefriars Press, London. DODSWORTH, Roger (1996) Glass and Glassmaking, Shire Publications, London. CUMMİNGS, Keith (1997) Techniques of Kiln Formed Glass, A&C Black Limited, London. CUMMİNGS, Keith (1980)The Technique of Glass Forming, B&T Batsford, London. CHEEK Martin (2011)Fused Glass Mosaics, schiffer publishing ltd. Cam füzyon tekniği ile ilgili Tezler, Makaleler, bildiriler

Dersin İçeriği

Tasarımı yapılan formlara uygun camların kesildikten sonra cam boyaları ile boyanması, kalıplara yerleştirilmesi ve sonrasında cam füzyon fırınlarında gerekli ısı derecelerinde ısıtılıp cama yeniden şekil verme işlemleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Amacı

Fırında Cam şekillendirme tekniklerinden biri olan füzyon yönteminin uygulama süreçlerini tanıtmayı ve cam malzemenin sahip olduğu doğal özellikler ile birlikte sanatsal tasarımlar amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Camın Tanımı, Yapısı, Cam Hammaddeleri ve Camda Kullanılan Oksitler üzerine bilgilendirme Füzyon Tekniği ve Tarihsel gelişimi Gerekli Malzeme temini üzerine listenin verilmesi Literatür Taraması, Kaynak Oluşturma
2 Çağdaş Cam Sanatçılarının Füzyon tekniği uygulamalarına Yönelik Bilgilendirme Füzyon için cam kesme tekniğinin öğretilmesi. Farklı geometrik şekilleri kesme uygulamaları. 1. projenin ilanı Kaynak oluşturma, Proje Konusu belirleme
3 Tasarım eskizlerinin değerlendirilmesi. Füzyon çalışması için ön hazırlık yapılması. Malzeme temini. Malzeme listesinin yapılması, Değerlendirme için zaman kontrolü
4 Tasarıma uygun cam kesim çalışmalarının tamamlanması. Kalıpların hazırlanması Uygulama için gerekli malzemelerin temini
5 Tasarım doğrultusunda renklendiricilerle cam boyama yapma Uygulama için gerekli malzemelerin temini
6 Uygun Fırın rejimini belirleyerek cam pişirimi yapma. 2. Projenin İlanı Fırın rejimi hesaplama Proje Konusu belirleme
7 Uygun Fırın rejimini belirleyerek cam pişirimi yapma. Tasarım ve Eskizlerin değerlendirilmesi Değerlendirme için zaman yönetimi
8 Ara Sınav
9 Tasarım ve Eskizlerin değerlendirilmesi ve kabulü ve gerekli malzemelerin temini Değerlendirme için zaman yönetimi Malzeme listesi oluşturma
10 Tasarıma uygun cam kesim çalışmalarının tamamlanması. Uygulama için hazırlık
11 Tasarım doğrultusunda renklendiricilerle cam boyama yapma Uygulama için hazırlık
12 Tasarım doğrultusunda renklendiricilerle cam boyama yapma Uygulama için hazırlık
13 Uygun Fırın rejimini belirleyerek cam pişirimi yapma. Uygulama için hazırlık
14 Uygun Fırın rejimini belirleyerek cam pişirimi yapma. Uygulama için hazırlık

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 70 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526552 Cam tasarımı konusunda temel bilgiye sahip olabilmesi
2 1526553 Cam malzemeyi tanıma ve teknik bilgiye sahip olabilmesi
3 1526554 Füzyon tekniği ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması
4 1526555 Füzyon tekniği ve fırın rejimleri hakkında bilgi sahibi olması
5 1526556 Mesleki terminoloji ve kavramları konusunda bilgi sahibi olması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4 5
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr