Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Sadık ŞENER, Dr. Öğretim Üyesi Erkan LİKOS, Dr. Öğretim Üyesi Deniz EKMEKÇİOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Main, B. , Hannah, G. G. Site furnishings: A Complete Guide to the Planning, Selection and Use of Landscape Furniture and Amenities, John Wiley and Sons, Inc., 2009. Lynch, K., The Image of The City, Harvard-MIT Joint Center for Urban Studies Series,1960. Marcus, C., Francis C., People Places: Design Guidelines for Urban Open Space, 1997. Krauel,J., Street Furniture, 2007 Broto,C., Krauel,J., Urban Furniture Selection, 2010.

Dersin İçeriği

Kent mobilyaları kavramı; tarihsel süreç içerisinde gelişimi ve değişimi; Kent mobilyaları ve insan ilişkileri; İklim, çevre, sosyal, kültürel ve tarihi özellikler kapsamında kent mobilyaları; Kent mobilyaları ve kimlik; Farklı mekan tiplerine göre kent mobilyası seçim ve tasarım kriterleri; Kent mobilyaları tasarım süreci; Kent mobilyaları çeşitleri: Zemin kaplamaları, aydınlatma elemanları, oturma elemanları; Kent mobilyaları çeşitleri: Bilgilendirme ve yönlendirme elemanları, sanatsal objeler, su öğeleri, üst örtü elemanları, saatleri; Kent mobilyaları çeşitleri: Sınırlandırma elemanları, ağaç altı ızgaraları ve koruyucuları, bisiklet park yerleri, çöp kutuları, geri dönüşüm birimleri; Engelliler, çocuklar ve yaşlılar için kent mobilyaları tasarımı; Kent mobilyalarında malzeme seçimi; Kent mobilyaları ve üretim ilişkileri (ergonomi, standart veya özel üretim), Kent mobilyalarında sürdürülebilirlik kavramı, bakım ve işletme, Kent mobilyaları ve Vandalizm.

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında öğrencilere kent mobilyaları ve tasarım ilişkisi, kent dokusu ve kamu ya ait mobilyaların bütünlüğü, kent mobilyası tasarımında varolan etmenler ve tasarım dinamikleri aktarılacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kent mobilyalarının açık alanlardaki rolü hakkında genel bilgi Anlatım
2 Açık alanlardaki mobilya kullanım örnekleri Anlatım
3 Açık alanlarda kullanılan kent mobilyası çeşitlerinin tanıtılması Anlatım
4 Kent mobilyaları ve tasarım süreçlerine giriş Anlatım
5 Kent mobilyaları ve kamusal kullanım alanları arasında ilişkisel verilerin tartışılması Açıklama
6 Sürdürülebilirlik kavramı Açıklama
7 Geri Dönüşüm, Yeniden Kullanım, Üst Dönüşüm ve Alt Dönüşüm kavramlarının açıklanması Açıklama
8 Ekotasarım kavramı ve kent mobilyası örnekleri Açıklama
9 Ara Sınav
10 Kent mobilyası ve kamusal alan organizasyonu Anlatım
11 Kent mobilyası tasarımında renk, doku ve strüktür ilişkisi Anlatım
12 Kent mobilyası tasarım uygulama Uygulama
13 Kent mobilyası tasarım uygulama Uygulama
14 Kent mobilyası tasarım uygulama – Final teslim Uygulama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526218 Kent mobilyalarının açık alanlardaki rolünün önemini ve tarih içerisindeki gelişimini öğrenir.
2 1526219 Kent mobilyaları çeşitlerine ve kullanılan malzemeler konusuna hakimdir.
3 1526220 Mobilya tasarımı konusunda bilgilidir.
4 1526221 Çevreye yararlı kent mobilyaları için sürdürülebilir seçimler yapma yeteneğine sahiptir
5 1526222 Çocuklar, engelliler ve yaşlılar için kent mobilyası tasarımı konusuna hakimdir
6 1526223 Kent mobilyaları ve üretim ilişkisine hakimdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1
2 5
3
4
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr