Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Tülay Aytaş AKÇİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Simpson, G. 2006. Plant Systematics, Elsevier, Academic Press, 579 pp. 2. Singh, G. 2010. Plant Systematics- An Integrated Approach. University of Delhi, India, 742 pp.

Dersin İçeriği

Bu derste, öğrenciler herhangi bir taksonun revizyonu yapılırken ne şekilde ve nasıl veri elde edeceklerini öğrenecek ve hangi konulara dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca revizyon yapılırken morfoloji, mikromorfoloji, anatomi, kimyasal, palinoloji, genetik ve embriyolojik sahalardan elde edilecek verilerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini de öğreneceklerdir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere revizyon çalışmasının nasıl yapılacağını öğretmektir. Bu dersin sonunda, öğrenciler bir revizyon yapılırken hangi alanlardan ne şekilde veri elde edileceğini öğrenecek ve elde edilen verileri nasıl değerlendirmeleri gerektiği konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Revizyon nedir, revizyon kavramının açıklanması
2 Revizyon çalışmalarında izlenecek yol
3 Revizyon amaçlı materyal ve literatür toplama
4 Revizyon amaçlı bitki morfolojisi ve mikromorfolojisi konusunda elde edilecek veriler ve bunların değerlendirilmesi
5 Revizyon amaçlı anatomik veriler elde edilmesi ve bunların değerlendirilmesi
6 Elde edilen kök ve gövde anatomik verilerinin revizyon amaçlı değerlendirilmesi
7 Elde edilen yaprak anatomik verilerinin revizyon amaçlı değerlendirilmesi
8 Revizyon amaçlı kemotaksonomik verilerin elde edilmesi ve bunların değerlendirilmesi
9 Revizyon amaçlı palinolojik verilerin elde edilmesi ve bunların değerlendirilmesi
10 Ara sınav
11 Revizyon amaçlı embriyolojik verilerin elde edilmesi ve bunların değerlendirilmesi
12 Revizyon amaçlı sitolojik verilerin elde edilmesi ve bunların değerlendirilmesi
13 Oluşturulan grupların isimlendirilmesi ve isimlendirmede dikkat edilecek hususlar
14 Revizyon çalışmasının yayına hazırlanması
15 -
16 -

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
11 Soru-Yanıt 5 30 1
28 Makale Kritik Etme 4 30 1
2 Final Sınavı 4 60 1
39 Rapor Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 3 3 9
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
21 Rapor Sunma 2 20 40
28 Makale Kritik Etme 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 1 9 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1172515 Revizyon konusunda yeterli bilgiye sahip olur.
2 1192422 Revizyon amaçlı materyal ve literatür toplanması konusunda yeterli bilgiye sahip olur.
3 1193606 Revizyon çalışmasının yayına nasıl hazırlanması gerektiğini öğrenir.
4 1189398 Revizyon sırasında elde ettiği verileri gerektiği şekilde kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 3 4
2 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4
3 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4
4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr