Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ünal ZEYBEKOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ernst MAYR; Sistematik Zoolojinin Prensipleri Harvard Üniversity

Dersin İçeriği

Hayvan sınıflandırma prensipleri, tür kategorisi, politipik türler, populasyon sistematiği ve türaltı katogoriler, biyolojik sınıflandırma devreleri ve tarihi, taksonomik kategoriler ve yüksek taksonlar, hayvanları sınıflandırma yöntemleri, taksonomik koleksiyonlar, teşhis işlemleri, taksonomik karakterler, varyasyon analizi, tür sayesindeki taksonomik yayın, hayvanları isimlendirme prensipleri ve uygulaması, hayvanları isimlendirme kurallarının açıklanması.

Dersin Amacı

Hayvan sistematiği alanında geçmişteki ve günümüzdeki uygulamaların nasıl yapıldığını ve hayvan sistematiği alanında dünyada çalışan tüm araştırıcılar arasında aynı prensipleri, birlikteliği, bütünlüğü sağlamayı amaçlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvansal sınıflandırma prensiplerine giriş Hayvansal sınıflandırma prensiplerine giriş Hayvansal sınıflandırma prensiplerine giriş
2 Taksonomi Bilimi
3 Tür Kategorisi
4 Politipik türler, Populasyon sistematiği ve Türaltı kategoriler
5 Biyolojik sınıflandırma teorileri ve tarihi
6 Kategorilerin mertebeleri ve yüksek taksonlar
7 Hayvansal sınıflandırma metotları
8 Taksonomik kolleksiyonlar ve tanıma işlemleri
9 Taksonomik karakterler
10 Varyasyonun sayısal ve niteliksel analizi
11 Tür seviyesindeki taksonomik karakterler
12 Sınıflandırmanın usulu
13 Taksonomik yayın
14 Hayvansal isimlendirmenin kuralları
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 10 1
5 Derse Katılım 1 10 1
10 Tartışma 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 70 1
51 Sözlü Sınav 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 3 10 30
7 Laboratuvar 15 2 30
10 Tartışma 15 3 45
48 Sözlü Sınav 15 2 30
54 Ev Ödevi 1 7 7

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1196060 Taksonomi, Sistematik, Sınıflandırmanın tanımlarını öğrenmek.
2 1203546 Tür, Politipik tür, Populasyon sistematiği ve Türaltı kategorilerin tanımımını kavramak.
3 1204096 To comprehend the definition of species, political species, population systematic and subspecies.
4 1205798 Kategorilerin mertebeleri ve yüksek taksonları kavramak.
5 1211834 Kolleksiyonlar ve korunmalarını kavramak.
6 1212590 Taksonomik karakterler ve Varyasyon analizini kavramak
7 1216184 Tür seviyesinde karar vermeyi kavramak.
8 1220992 İsimlendirme kuralları ve taksonomik bir yayın nasıl yapılırı kavramaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 4
3 4 5
4 4 5
5 4 5
6 5 4
7 5 4
8 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr