Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ünal ZEYBEKOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

P.J. Gullan, P.S. Cranston: The Insect.

Dersin İçeriği

Böceklerin önemi, çeşitliliği, isimlendirilmesi, sıflandırılması, teşhis anahtarı ve teşhis işlemleri.

Dersin Amacı

Entomoloji bilimi ve Insecta sınıfına ait takımlar, takımların familyaları, familyaların cins ve türlerini en son sistematik şekliyle tanımak ve teşhis etmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Böcekler, biyoçeşitlilik, sistematik ilişkisi ve dünya ekosisteminde böceklerin rolü. Böcekler, biyoçeşitlilik, sistematik ilişkisi ve dünya ekosisteminde böceklerin rolü. Böcekler, biyoçeşitlilik, sistematik ilişkisi ve dünya ekosisteminde böceklerin rolü.
2 İnsecta sınıfının alt sınıfları nelerdir. Kanatsız böcekler ve kanatlı böcekler.
3 Alt sınıfların takımlar nelerdir.
4 Apterygota altsınıfına ait takımlar. Collembola, Diplura, Protura takımlarının familya, cins ve bazı türleri
5 Kanatlı böcekler ve takımları.
6 Ephemeroptera, Odonata,Plecoptera, Dermoptera takımlarının familya, cins ve bazı türleri
7 Embioptera, Zoraptera, Orthoptera, Phasmatodea takımlarının familya, cins ve bazı türleri
8 Grylloblattodea, Mantophasmatodea, Mantodea, Blattodea, takımlarının familya, cins ve bazı türleri
9 Isoptera, Psacodea, Thysanoptera, Hemiptera takımlarının familya, cins ve bazı türleri
10 Neuroptera, Coloptera takımlarının familya, cins ve bazı türleri
11 Diptera, Mecoptera, Siphonoptera, Tricoptera takımlarının familya, cins ve bazı türleri
12 Lepidoptera, takımlarının familya, cins ve bazı türleri
13 Hymenoptera takımlarının familya, cins ve bazı türleri
14 Parazit, sosyal böcekler ve ekonomik özellikleri.
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 25 1
5 Derse Katılım 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1204326 Böcekler, Biyoçeşitlilik ve sistematik ilişkisini kavramak.
2 1204713 Böcek altsınıflarını tanımak.
3 1205133 Böcek takımlarını tanımak.
4 1205202 Her takımın familyalarını, familyaların cins ve mevcut türlerini tanır.
5 1205473 Teşhis anahtarı yapımı, teşhis yapma ve ekonomik sosyal böcekleri tanımak.
6 1187498 Yeni tanımlanan böcek türlerinin incelenmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 4
2 5 5
3 4 5
4 4 5
5 5 4
6 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr