Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Kamil IŞIK - Doç. Dr. Haydar KARAKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Microbiology. L.M. Prescott, J.P. Harley, D.A. Klein. McGrow Hill, 2002. 2.Brock Mikrooganizmaların Biyolojisi Madigan-Martinko, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Cumhur Çökmüş , Palme Yayıncılık, Ankara 2010.

Dersin İçeriği

Bu ders, bakteri yapı ve fonksiyonunu, metabolizma ve beslenmesini, kalıtsal özelliklerini, moleküler biyolojisini, populasyonların gelişmesi, çevresel şartlara daynıklılığını, sistematik gruplarını, ekolojilerini, medikal ve endüstriyel uygulama alanlarını kapsar.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere bakterilerin genel ve uygulamaya yönelik özellikleri hakkında ileri düzeyde bilgi vermektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bakteri hücresinin temel ve moleküler yapısı ve organizasyonu
2 Bakteriyel metabolizma, beslenme, gelişme ve üreme.
3 Bakterilerde metabolik çeşitlilik
4 Bakteriyel populasyonların gelişmesi ve diğer populasyonlar ve çevre ile ilişkileri
5 Bakteriyel moleküler genetik ve genom araştırmaları
6 Bakteriyel DNA transfer mekanizmaları ve plazmitler
7 Bakteriyel taksonomi ve sistematik
8 Bakteriyel çeşitlilik: Bakteriler
9 Bakteriyel çeşitlilik: Bakteriler ve Arkeler
10 Arasınav
11 Bakteriyel simbiyotik ilişkiler ve bu ilişkilerin moleküler esasları
12 Yüksek hayvanlarla parazitik ilişkiler
13 Antibakteriyel ajanlar ve bu ajanlara direnç mekanizmaları
14 Bilimsel araştırmalar ve biyoteknolojik uygulamalarda bakteriler
15 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
10 Tartışma 10 2 20
20 Rapor Hazırlama 2 4 8
21 Rapor Sunma 2 1 2
29 Bireysel Çalışma 1 50 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1174165 Bakteri hücresinin tek bir hücre olarak yaşama stratejisini kavrar.
2 1198136 Bakterilerin ekosistem içindeki konumunu anlar.
3 1181910 Bakteriyel genom ve gen transfer mekanizmalarını öğrenir.
4 1189341 Bakteriyel taksonomi ve sistematiğini öğrenir.
5 1191281 Bakterilerin insanlar ile faydalı ve zararlı ilişkileri hakkında yorum yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 3 3 5 4
2 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 3 3 4 3 3 5 4
3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4
4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4
5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr