Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. İbrahim Özkoç *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Webster, J. and Weber, R.W.S. 2007, Introduction to Fungi, Third Edition, Cambridge University Press,UK. 2- Kavanagh K., Fungi Biology and Applications, Wiley&Sons,Ltd.2005. 3-Carlile, M.J.; Watkinson,S.C.; Gooday,G.W., 2001. The Fungi, Academic Press, Second Edition. 4- Isaac, S., 1992, Fungal-Plant Interactions, Chapman& Hall First Edition.

Dersin İçeriği

Fungusların temel özellikleri, Funguslarda üreme, Fruktifikasyon Yapıları, Genetik varyasyon ve çeşitlilik, Fungal filogeni ve Genomik, Fungusların sınıflandırılması

Dersin Amacı

Fungal biyoçeşitliliğin öneminin anlaşılması ve son yıllardaki gelişmelerin değerlendirilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fungusların temel özellikleri
2 Funguslarda üreme
3 Fruktifikasyon Yapıları
4 Genetik varyasyon ve çeşitlilik
5 Fungal filogeni ve Genomik
6 Fungusların sınıflandırılması
7 Mayalar
8 Bitkiler üzerinde Yaşayan Funguslar
9 Saprifit Toprak fungusları
10 Liken Oluşturan Funguslar
11 Mikorizal mantarlar
12 Şapkalı Mantarlar
13 Sunum1
14 Sunum2
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
20 Rapor Hazırlama 1 10 1
24 Seminer 0 10 1
27 Makale Yazma 0 10 1
2 Final Sınavı 1 70 1
36 Rapor 1 10 1
38 Rapor Hazırlama 1 10 1
41 Proje Sunma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 14 3 42
24 Seminer 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
68967 1185696 Mikoloji ile ilgili teorik ve uygulamaya dönük bilgilerin kullanımı
68968 1186318 Fungal çeşitlilik ve fungal temel kavramların anlaşılması
68969 1190167 Fungal evrim ve filogeninin değerlendirilmesi
68970 1172548 Mikoloji dersleriyle ilgili çeşitli anlatım tekniklerinin geliştirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr