Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. İbrahim Özkoç *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Adams, M.R. and Moss, M.O. 2008, Food Microbiology, Third Edition, Royal Society of Chemistry. 2-Frazier,W.C.; Westhoff,D.C., 1978, Food Microbiology, Mc Graw – Hill, Inc,NY. 3-Ray, B. and Bhunia,A., 2008, Fundamental Food Microbiology,Fourth Edition, CRC Press. 4-Akçelik, M.; Ayhan,K.,Çakır,İ. ve ark. 2000, Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları, Armoni Matbaacılık Ltd.Şti. Ankara.

Dersin İçeriği

Gıda mikrobiyolojisinin geçmişi, Gıdalar ve mikroorganizmalar ve Mikrobiyal bulaşma kaynakları, Gıdalarda Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen Faktörler, Gıda Kaynaklı Mikrobiyal Hastalıklar, Gıdalarda mikroorganizmaların yararlı kullanımları, Gıdaların kalite ve güvenliği

Dersin Amacı

Gıda- mikroorganizma ilişkileriyle birlikte gıdaların korunması ve saklanması, hijyen gibi konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda mikrobiyolojisinin geçmişi
2 Gıdalar ve mikroorganizmalar
3 Mikrobiyal bulaşma kaynakları
4 Gıdalarda Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen Faktörler
5 Gıda Kaynaklı Mikrobiyal Hastalıklar
6 Gıdaların kontaminasyonu ve Gıdaların korunmasında dikkat edilmesi gereken kurallar
7 Indikatör mikroorganizmalar
8 Gıdalarda mikroorganizmaların yararlı kullanımları
9 Saprofit mikroorganizmalar ve gıda
10 Mikrobiyal tesbit
11 Hijyen, Sanitasyon ve Gıdaları Koruma Yöntemleri
12 Gıdaların kalite ve güvenliği
13 Sunum1
14 Sunum2
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
49 Performans 1 20 1
2 Final Sınavı 1 40 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
42 Seminer 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
21 Rapor Sunma 14 3 42
24 Seminer 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
78998 1171394 Gıda-mikroorganizma ilişkileri ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir
78999 1148371 Gıda Mikrobiyolojisi ile ilgili kavramları öğrencilere uygulamalar ve modeller üzerinde anlatabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr