Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BARAN, İ., YILMAZ, İ., 1984. Ornitoloji Dersleri. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir. KİZİROĞLU, İ., 1989. Türkiye'nin Kuşları. OGM Basım Tesisleri, Ankara. TURAN, N., 1990. Türkiye'nin Av ve Yaban Hayvanları: Kuşlar. OGM Basım Tesisleri, Ankara. HEINZEL, H., FITTER, R., PARSLOW, J., 2000. Türkiye ve Avrupa'nın Kuşları. Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul. ANONİM, 2002. Türkiye'de Yaşayan Kuşlar. Orman Bakanlığı, Ankara.

Dersin İçeriği

Kuşların genel özellikleri, Türkiye'nin ornitolojik önemi, Türkiye'deki önemli kuş alanları, Türkiye'de yaşayan kuşlar, Nesli tehlikede olan kuş türleri.

Dersin Amacı

Kuş sınıfı hakkında genel bilgiler, Türkiye'nin ornitolojik önemi ile kuş göçleri, Türkiye'deki önemli kuş alanları ve bu alanların özellikleri, Türkiye'de yaşayan kuşlar ile özellikle nesli tehlikede olan kuş türleri hakkında bilgiler öğrenilmesi amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuşların genel özellikleri (Morfoloji)
2 Kuşların genel özellikleri (Anatomi)
3 Kuşların genel özellikleri (Davranış )
4 Türkiyenin önemli sulak alanları
5 Türkiyenin önemli sulak alanlarının sorunları
6 Türkiye üzerinden yapılan göç yolları
7 Türkiyede yaşayan kuşlar ve özellikleri
8 Türkiyede yaşayan kuşlar ve özellikleri
9 Türkiye üzerinden göç eden kuşlar ve özellikleri
10 Türkiye üzerinden göç eden kuşlar ve özellikleri
11 Nesli tehlike altında olan kuş türleri ve özellikleri
12 Kuşların alan ve habitat sorunları ve bunların korunma yöntemleri
13 Kuşların alan ve habitat sorunları ve bunların korunma yöntemleri
14 Ara sınav
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 20 1
10 Tartışma 14 10 1
14 Gözlem 8 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 1 14
14 Gözlem 5 4 20
16 Alan Gezisi 5 5 25
17 Alan Çalışması 5 4 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
115277 1215000 Kuşların morfolojik, anatomik ve davranış özelliklerini öğrenir
115278 1218163 Kuşarın uçmasının dinamiğini ve uçuş çeşidi ile göç yolları arasındaki ilişkiyi öğrenir.
115279 1211154 Türkiyenin önemli kuş göç alanlarını öğrenir
115280 1215804 Sulak alanların biyoçeşitlilik bakımından önemini kavrar
115281 1220093 Türkiyenin kuşların barınma ve göç yollarındaki önemini kavrar
125979 1205084 Türkiyede yayılış göstreren kuşların özelliklerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr