Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Arif Gönülol *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Altuner, Z., pabuçcu, K., Türkekul, İ. 2002 . Tohumsuz Bitkiler Sistematiği I. Cilt, Özyurt Matbaacılık, Sıhhıye - Ankara. 2.Altuner, Z., pabuçcu, K., Türkekul, İ. 2002 . Tohumsuz Bitkiler Sistematiği II. Cilt, Özyurt Matbaacılık, Sıhhıye - Ankara. 3.Round, F.E. 1977. The biology of the algae, Edward Arnold (Publishers) Ltd, London. 4. Lee, R. E. 1980 . Phycology. Cambridge University Press, London. 5-Van Den Hoek, C., Mann, D.G., Jahns, H.M. 1995. Algae, Introduction to phycology, Campridge university Press,

Dersin İçeriği

Algin tanımı ve alglerin genel özellikleri. Alglerin sınıflandırılması ve sistematik özellikleri. Alglerin yaşadığı çevrenin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Alglerin yaşama ortamları. Cyanophyta ve Chlorophyta'nın genel özellikler ve sistematiği. Euglenophyta, Dinophyta ve Cryptophyta'nın genel özellikler ve sistematiği. Xanthophyta, Chrysophyta ve Bacillariophyta'nın genel özellikler ve sistematiği. Phaeophyta'nın genel özellikler ve sistematiği. Rhodophyta'nın genel özellikler ve sistematiği. Algal büyümenin ve enerji akımının mevsimsel devri. Alglerin coğrafik dağılışı. Alglerin paleontolojisi ve sedimanlara katkısı. Sularda algal kirlenme.

Dersin Amacı

Bu derste başlıca alg bölümlerinin ve ekosistemdeki rollerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Algin tanımı ve alglerin genel özellikleri.
2 Alglerin sınıflandırılması ve sistematik özellikleri.
3 Alglerin yaşadığı çevrenin fiziksel ve kimyasal özellikleri.
4 Alglerin yaşama ortamları.
5 Cyanophyta ve Chlorophyta'nın genel özellikler ve sistematiği.
6 Euglenophyta, Dinophyta ve Cryptophyta'nın genel özellikler ve sistematiği
7 Xanthophyta, Chrysophyta ve Bacillariophyta'nın genel özellikler ve sistematiği
8 Phaeophyta'nın genel özellikler ve sistematiği
9 Rhodophyta'nın genel özellikler ve sistematiği
10 VİZE
11 Algal büyümenin ve enerji akımının mevsimsel devri.
12 Alglerin coğrafik dağılışı.
13 Alglerin paleontolojisi ve sedimanlara katkısı.
14 Sularda algal kirlenme.
15 ............................
16 ...................................

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 5 5 27
17 Alan Çalışması 3 20 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14
54 Ev Ödevi 1 16 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
108596 1173856 Alglerle ilgili kuramsal bilgileri öğrenir.
108597 1179941 Alglerle ilgili gerekli bilgilere hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşır.
108598 1166762 Alglerle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, yorumlar ve çözüm üretir.
108599 1173457 Alglerin ekosistem içerisindeki rolleri ve önemleri hakkında genel bilgiye sahip olur.
108600 1167777 algolojik araştırma prensiplerini öğrenir ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr